Search
K
Links
Comment on page

Extra paraméterek

A PayPal REST lehetővé teszi automatikus feliratkozások használatát és kezelését előfizetésekhez, az ehhez szükséges egyedi adatok az Extra paraméterben adhatók át.
A paraméterek három csoportra bonthatók:
  • termékadatok (Product)
  • előfizetési terv adatai (Plan)
  • előfizetés adatai (Subscription)
Az első indított tranzakció felel az előfizetésre történő feliratkozásért, melynek lehet kezdő költsége (setupFee) is.
Az előfizetést létrehozó, első tranzakció indításakor figyeljen a következőkre:
  • kezdő költséggel (setupFee) rendelkező feliratkozáshoz az első tranzakciót a kezdő költség összegével hozza létre
  • kezdő költséggel (setupFee) nem rendelkező feliratkozás esetén az első tranzakciót a következő összeggel hozza létre (lenti példa):
első tranzakció összege = darabszám x (fizetési szekvenciák első összege + szállítási költség díja)
A PayPal REST a feliratkozások kezeléséhez és használatához a következő szolgáltató specifikus Extra paraméterekkel rendelkezik:
Paraméter
Típus
Érték
Leírás
isSubscriptionPayment
boolean
• true • false
Jelzi, hogy a létrehozott tranzakció feliratkozás egy előfizetésre vagy egyszeri fizetés.
Product
JSON object
egyedi értékek
Termékre vonatkozó információk.
Részletekért tekintse meg a PayPal oldalát (angol):
Product: Id
string
PayPal oldalán korábban létrehozott termék egyedi azonosítója.
Használata esetén egyéb termékadatok ismételt megadására nincs szükség.
Plan
JSON object
Az előfizetési tervre vonatkozó adatok.
Részletekért tekintse meg a PayPal oldalát (angol):
Plan: Id
string
PayPal oldalán korábban létrehozott előfizetési terv egyedi azonosítója.
Használata esetén az előfizetési tervre vonatkozó egyéb adatok ismételt megadására nincs szükség.
Subscription
JSON object
Előfizetésre vonatkozó adatok.
Részletekért tekintse meg a PayPal oldalát (angol):

Mintakód

{
"isSubscription":true,
"Product":{
"name":"Video Streaming Service",
"description":"Video streaming service",
"type":"SERVICE",
"category":"SOFTWARE",
"image_url":"https://example.com/streaming.jpg",
"home_url":"https://example.com/home"
},
"Plan":{
"name":"Basic Plan",
"description":"Basic plan",
"quantity_supported":true,
"billing_cycles":[
{
"frequency":{
"interval_unit":"DAY",
"interval_count":1
},
"tenure_type":"TRIAL",
"sequence":1,
"total_cycles":1,
"pricing_scheme":{
"fixed_price":{
"value":"6",
"currency_code":"USD"
}
}
},
{
"frequency":{
"interval_unit":"DAY",
"interval_count":1
},
"tenure_type":"REGULAR",
"sequence":2,
"total_cycles":3,
"pricing_scheme":{
"fixed_price":{
"value":"10",
"currency_code":"USD"
}
}
}
],
"payment_preferences":{
"auto_bill_outstanding":false,
"setup_fee_failure_action":"CANCEL",
"setup_fee":{
"value":"12.2",
"currency_code":"USD"
},
"payment_failure_threshold":1
}
},
"Subscription":{
"quantity":"1",
"shipping_amount":{
"currency_code":"USD",
"value":"11.00"
},
"application_context":{
"brand_name":"example"
}
}
}