Extra paraméterek

A PayPal REST lehetővé teszi automatikus feliratkozások használatát és kezelését előfizetésekhez, az ehhez szükséges egyedi adatok az Extra paraméterben adhatók át.

A paraméterek három csoportra bonthatók:

 • termékadatok (Product)

 • előfizetési terv adatai (Plan)

 • előfizetés adatai (Subscription)

Az első indított tranzakció felel az előfizetésre történő feliratkozásért, melynek lehet kezdő költsége (setupFee) is.

Az előfizetést létrehozó, első tranzakció indításakor figyeljen a következőkre:

 • kezdő költséggel (setupFee) rendelkező feliratkozáshoz az első tranzakciót a kezdő költség összegével hozza létre

 • kezdő költséggel (setupFee) nem rendelkező feliratkozás esetén az első tranzakciót a következő összeggel hozza létre (lenti példa):

első tranzakció összege = darabszám x (fizetési szekvenciák első összege + szállítási költség díja)

A PayPal REST a feliratkozások kezeléséhez és használatához a következő szolgáltató specifikus Extra paraméterekkel rendelkezik:

ParaméterTípusÉrtékLeírás

isSubscriptionPayment

boolean

• true • false

Jelzi, hogy a létrehozott tranzakció feliratkozás egy előfizetésre vagy egyszeri fizetés.

Product

JSON object

egyedi értékek

Termékre vonatkozó információk.

Részletekért tekintse meg a PayPal oldalát (angol):

Integrate Subscriptions

Product: Id

string

PayPal oldalán korábban létrehozott termék egyedi azonosítója.

Használata esetén egyéb termékadatok ismételt megadására nincs szükség.

Plan

JSON object

Az előfizetési tervre vonatkozó adatok.

Részletekért tekintse meg a PayPal oldalát (angol):

Integrate Subscriptions

Plan: Id

string

PayPal oldalán korábban létrehozott előfizetési terv egyedi azonosítója.

Használata esetén az előfizetési tervre vonatkozó egyéb adatok ismételt megadására nincs szükség.

Subscription

JSON object

Előfizetésre vonatkozó adatok.

Részletekért tekintse meg a PayPal oldalát (angol):

Integrate Subscriptions

Mintakód

{
  "isSubscription":true,
  "Product":{
   "name":"Video Streaming Service",
   "description":"Video streaming service",
   "type":"SERVICE",
   "category":"SOFTWARE",
   "image_url":"https://example.com/streaming.jpg",
   "home_url":"https://example.com/home"
  },
  "Plan":{
   "name":"Basic Plan",
   "description":"Basic plan",
   "quantity_supported":true,
   "billing_cycles":[
     {
      "frequency":{
        "interval_unit":"DAY",
        "interval_count":1
      },
      "tenure_type":"TRIAL",
      "sequence":1,
      "total_cycles":1,
      "pricing_scheme":{
        "fixed_price":{
         "value":"6",
         "currency_code":"USD"
        }
      }
     },
     {
      "frequency":{
        "interval_unit":"DAY",
        "interval_count":1
      },
      "tenure_type":"REGULAR",
      "sequence":2,
      "total_cycles":3,
      "pricing_scheme":{
        "fixed_price":{
         "value":"10",
         "currency_code":"USD"
        }
      }
     }
   ],
   "payment_preferences":{
     "auto_bill_outstanding":false,
     "setup_fee_failure_action":"CANCEL",
     "setup_fee":{
      "value":"12.2",
      "currency_code":"USD"
     },
     "payment_failure_threshold":1
   }
  },
  "Subscription":{
   "quantity":"1",
   "shipping_amount":{
     "currency_code":"USD",
     "value":"11.00"
   },
   "application_context":{
     "brand_name":"example"
   }
  }
}

Last updated