Tranzakció inicializálása (InitRP) (regisztrált fizetőeszközzel)

Működés

Használja az inicializálás (InitRP) funkciót a rákövetkező fizetések létrehozásához, a korábbi referencia tranzakció azonosító használatával. A referencia azonosító megegyezik a fizetőeszköz regisztrációja során végrehajtott tranzakció azonosítójával (TransactionId). Ezt az azonosítót a regisztrált fizetési eszközök lekérdezése során is visszaadjuk ReferenceTransactionId néven, a GetPaymentRegistrations hívás válaszában. A referencia tranzakció azonosítójára hivatkozva, a rákövetkező tranzakciók már a fizetési eszköz adatainak ismételt megadása nélkül hozhatók létre.

Az inicializálás során figyeljen a következőkre:

 • Adja át a ReferenceTransactionId paramétert a rákövetkező fizetéshez.

 • Használjon erős ügyfél-hitelesítést (PSD2/SCA) a vásárló adatainak átadásához. Erről a következő oldalon olvashat részletesebben: Erős ügyfél-hitelesítés (PSD2/SCA)

 • Tárolja le az InitRP kérésre visszaadott referencia tranzakció azonosítót, mivel később ennek segítségével hivatkozhat az adott tranzakcióra.

Próbálja ki ezt a funkciót!

Az inicializációban a fizetési szolgáltatók nem vesznek részt, ez a folyamat kizárólag a kereskedő oldala és a BIG FISH Payment Gateway rendszere között zajlik. A regisztrált fizetőeszköz adatainak lekérdezéséről és a GetPaymentRegistrations hívásról a következő hivatkozáson olvashat további részleteket:

Fizetőeszköz-regisztráció lekérdezése

A sikeres inicializálást (InitRP hívás) követően a tranzakciót egy StartRP hívással kell elindítani. Mobilalkalmazás fejlesztésnél biztosítsa, hogy az inicializációra a szerver oldalon kerüljön sor. Biztonsági okokból az inicializáció nem történhet meg a mobilalkalmazásban.

API kérés paraméterek

Az API kérés általános információi

MűveletHTTP kérésAdatok

InitRP

POST

method=InitRP json={JSON encode-olt paraméterek}

Az API kérésekhez kapcsolódó paramétereket két táblázatba soroljuk fel a könnyebb átláthatóság kedvéért. Természetesen az egyes paraméterek megjelenhetnek ugyanabban az API kérésben.

Az API paraméterek felosztása a következő:

 • kötelező paraméterek

 • opcionális paraméterek

Kötelező paraméterek

ParaméterTípusÉrtékLeírás

StoreName

string

A BIG FISH Payment Gateway szerződésben kerül meghatározásra.

Rendszerünkben tárolt egyedi bolt azonosító.

ReferenceTransactionId

string

32 karakter hosszú md5 hash

A fizetőeszköz regisztrációhoz kapcsolódó tranzakció azonosítója a BIG FISH Payment Gateway rendszerében.

ResponseUrl

string (255 karakter)

szabadon választható

Ha fizetési folyamat végén a tranzakció státusza PENDING, akkor a tranzakció végleges státuszának beálltakor, aszinkron módon meghívásra kerül az itt átadott URL.

NotificationUrl

string (255 karakter)

szabadon választható

Rendszerünk ezen a címen értesíti a kereskedőt a tranzakció státuszának változásáról (URL értesítés).

Info

string

egyedi értékek

A vásárlás és a vásárló adatai az erős ügyfél-hitelesítéshez (PSD2/SCA).

Opcionális paraméterek

ParaméterTípusÉrtékLeírás

Amount

number

egyedi értékek

A tranzakció bruttó végösszege (az összeg amit a vásárló kifizet).

Amennyiben nincs megadva, úgy a referencia tranzakciónál megadott érték kerül beállításra.

Currency

string (3 karakter)

 • HUF (alapért.)

 • EUR

 • USD

 • ...

A fizetés devizaneme. Értéke meg kell, hogy egyezzen a referencia tranzakciónál megadott értékkel. Amennyiben nincs megadva, úgy a referencia tranzakciónál megadott érték kerül beállításra.

OrderId

string (255 karakter)

egyedi értékek (kivéve e-mail címek, illetve személyes adatok)

A megrendelés azonosítója a kereskedő áruházában.

(Lehetővé teszi a tranzakció visszakeresését, használata erősen javasolt.)

UserId

UserId

egyedi értékek (kivéve e-mail címek, illetve személyes adatok)

A vásárló azonosítója a kereskedő áruházában, amelyre a korábbi fizetőeszköz-regisztráció végrehajtásra került. Amennyiben nincs megadva, úgy a referencia tranzakciónál megadott érték kerül beállításra.

ModuleName

string (32 karakter)

egyedi értékek

A kereskedő oldalán használt szervizcsomag, programnyelv, keretrendszer, modul, stb. megnevezése.

ModuleVersion

string (8 karakter)

verziószám

A kereskedő oldalán használt szervizcsomag, programnyelv, keretrendszer, modul, stb. verziószáma.

Mintakód

Rákövetkező tranzakció inicializálása InitRP kérés használatával:

curl --url 'https://system-test.paymentgateway.hu/api/payment/' \
 --user 'sdk_test:86af3-80e4f-f8228-9498f-910ad' \
 --user-agent 'InitRP | merchant-store.com | PHP | 7.3.0' \
 --request 'POST' \
 --data 'method=InitRP' \
 --data 'json=
  {
    "StoreName":"sdk_test",
    "ReferenceTransactionId":"783593c87fee4d372f47f53840028682",
    "ResponseUrl":"https://demo.paymentgateway.hu/response.php",
    "NotificationUrl":"https://www.notification.url/bfpg",
    "Amount":200,
    "Currency":"HUF",
    "OrderId":"BF-TEST-ORDER-REG",
    "UserId":"BF-TEST-USER-REG"
  }'

API válasz paraméterek

Az InitRP kérés eredményét JSON formában válaszoljuk meg. A válasz a következő paramétereket tartalmazza:

ParaméterTípusÉrtékLeírás

TransactionId

string

Sikeres inicializálás:

 • 32 karakter hosszú md5 hash

Sikertelen inicializálás:

 • null

A tranzakció azonosítója a BIG FISH Payment Gateway rendszerében.

ResultCode

string

Sikeres inicializálás:

 • SUCCESSFUL

Sikertelen inicializálás:

 • InactiveStore

 • InactiveProvider

 • MissingParameter

 • MissingRemoteAddress

 • UnauthorizedAccess

 • UnauthorizedRemoteAddress

 • UnknownParameter

 • UnknownProvider

 • UnknownProviderForStore

 • UnknownStore

 • WrongApikey

 • WrongParameter

 • WrongProviderSettings

Illetve további szolgáltató specifikus eredménykódok.

Jelzi a tranzakció inicializálás eredményét. Sikertelen inicializálás esetén jelzi a hiba okát.

A felsoroltakon kívül további szolgáltató specifikus eredménykódokat is tartalmazhat.

ResultMessage

string

leírás

Az egyes ResultCode értékek szöveges magyarázata.

ResponseId

integer

egyedi értékek

A válaszüzenet egyedi azonosítója a BIG FISH Payment Gateway rendszerében.

Mintakód

Sikeres inicializálásra adott válasz:

{
  "TransactionId": "90866b50774d8341be49c1aea1ede5a6",
  "ResultCode": "SUCCESSFUL",
  "ResultMessage": null,
  "ResponseId": "3202109280600047718"
}

Last updated