Search
K
Links
Comment on page

Tranzakció inicializálása (InitRP) (regisztrált fizetőeszközzel)

Működés

Használja az inicializálás (InitRP) funkciót a rákövetkező fizetések létrehozásához, a korábbi referencia tranzakció azonosító használatával. A referencia azonosító megegyezik a fizetőeszköz regisztrációja során végrehajtott tranzakció azonosítójával (TransactionId). Ezt az azonosítót a regisztrált fizetési eszközök lekérdezése során is visszaadjuk ReferenceTransactionId néven, a GetPaymentRegistrations hívás válaszában. A referencia tranzakció azonosítójára hivatkozva, a rákövetkező tranzakciók már a fizetési eszköz adatainak ismételt megadása nélkül hozhatók létre.
Az inicializálás során figyeljen a következőkre:
 • Adja át a ReferenceTransactionId paramétert a rákövetkező fizetéshez.
 • Használjon erős ügyfél-hitelesítést (PSD2/SCA) a vásárló adatainak átadásához. Erről a következő oldalon olvashat részletesebben: Erős ügyfél-hitelesítés (PSD2/SCA)
 • Tárolja le az InitRP kérésre visszaadott referencia tranzakció azonosítót, mivel később ennek segítségével hivatkozhat az adott tranzakcióra.
Az inicializációban a fizetési szolgáltatók nem vesznek részt, ez a folyamat kizárólag a kereskedő oldala és a BIG FISH Payment Gateway rendszere között zajlik. A regisztrált fizetőeszköz adatainak lekérdezéséről és a GetPaymentRegistrations hívásról a következő hivatkozáson olvashat további részleteket:
A sikeres inicializálást (InitRP hívás) követően a tranzakciót egy StartRP hívással kell elindítani. Mobilalkalmazás fejlesztésnél biztosítsa, hogy az inicializációra a szerver oldalon kerüljön sor. Biztonsági okokból az inicializáció nem történhet meg a mobilalkalmazásban.

API kérés paraméterek

Az API kérés általános információi

Művelet
HTTP kérés
Adatok
InitRP
POST
method=InitRP json={JSON encode-olt paraméterek}
Az API kérésekhez kapcsolódó paramétereket két táblázatba soroljuk fel a könnyebb átláthatóság kedvéért. Természetesen az egyes paraméterek megjelenhetnek ugyanabban az API kérésben.
Az API paraméterek felosztása a következő:
 • kötelező paraméterek
 • opcionális paraméterek

Kötelező paraméterek

Paraméter
Típus
Érték
Leírás
StoreName
string
A BIG FISH Payment Gateway szerződésben kerül meghatározásra.
Rendszerünkben tárolt egyedi bolt azonosító.
ReferenceTransactionId
string
32 karakter hosszú md5 hash
A fizetőeszköz regisztrációhoz kapcsolódó tranzakció azonosítója a BIG FISH Payment Gateway rendszerében.
ResponseUrl
string (255 karakter)
szabadon választható
Ha fizetési folyamat végén a tranzakció státusza PENDING, akkor a tranzakció végleges státuszának beálltakor, aszinkron módon meghívásra kerül az itt átadott URL.
NotificationUrl
string (255 karakter)
szabadon választható
Rendszerünk ezen a címen értesíti a kereskedőt a tranzakció státuszának változásáról (URL értesítés).
Info
string
egyedi értékek
A vásárlás és a vásárló adatai az erős ügyfél-hitelesítéshez (PSD2/SCA).

Opcionális paraméterek

Paraméter
Típus
Érték
Leírás
Amount
number
egyedi értékek
A tranzakció bruttó végösszege (az összeg amit a vásárló kifizet).
Amennyiben nincs megadva, úgy a referencia tranzakciónál megadott érték kerül beállításra.
Currency
string (3 karakter)
 • HUF (alapért.)
 • EUR
 • USD
 • ...
A fizetés devizaneme. Értéke meg kell, hogy egyezzen a referencia tranzakciónál megadott értékkel. Amennyiben nincs megadva, úgy a referencia tranzakciónál megadott érték kerül beállításra.
OrderId
string (255 karakter)
egyedi értékek (kivéve e-mail címek, illetve személyes adatok)
A megrendelés azonosítója a kereskedő áruházában.
(Lehetővé teszi a tranzakció visszakeresését, használata erősen javasolt.)
UserId
UserId
egyedi értékek (kivéve e-mail címek, illetve személyes adatok)
A vásárló azonosítója a kereskedő áruházában, amelyre a korábbi fizetőeszköz-regisztráció végrehajtásra került. Amennyiben nincs megadva, úgy a referencia tranzakciónál megadott érték kerül beállításra.
ModuleName
string (32 karakter)
egyedi értékek
A kereskedő oldalán használt szervizcsomag, programnyelv, keretrendszer, modul, stb. megnevezése.
ModuleVersion
string (8 karakter)
verziószám
A kereskedő oldalán használt szervizcsomag, programnyelv, keretrendszer, modul, stb. verziószáma.

Mintakód

Rákövetkező tranzakció inicializálása InitRP kérés használatával:
curl --url 'https://system-test.paymentgateway.hu/api/payment/' \
--user 'sdk_test:86af3-80e4f-f8228-9498f-910ad' \
--user-agent 'InitRP | merchant-store.com | PHP | 7.3.0' \
--request 'POST' \
--data 'method=InitRP' \
--data 'json=
{
"StoreName":"sdk_test",
"ReferenceTransactionId":"783593c87fee4d372f47f53840028682",
"ResponseUrl":"https://demo.paymentgateway.hu/response.php",
"NotificationUrl":"https://www.notification.url/bfpg",
"Amount":200,
"Currency":"HUF",
"OrderId":"BF-TEST-ORDER-REG",
"UserId":"BF-TEST-USER-REG"
}'

API válasz paraméterek

Az InitRP kérés eredményét JSON formában válaszoljuk meg. A válasz a következő paramétereket tartalmazza:
Paraméter
Típus
Érték
Leírás
TransactionId
string
Sikeres inicializálás:
 • 32 karakter hosszú md5 hash
Sikertelen inicializálás:
 • null
A tranzakció azonosítója a BIG FISH Payment Gateway rendszerében.
ResultCode
string
Sikeres inicializálás:
 • SUCCESSFUL
Sikertelen inicializálás:
 • InactiveStore
 • InactiveProvider
 • MissingParameter
 • MissingRemoteAddress
 • UnauthorizedAccess
 • UnauthorizedRemoteAddress
 • UnknownParameter
 • UnknownProvider
 • UnknownProviderForStore
 • UnknownStore
 • WrongApikey
 • WrongParameter
 • WrongProviderSettings
Illetve további szolgáltató specifikus eredménykódok.
Jelzi a tranzakció inicializálás eredményét. Sikertelen inicializálás esetén jelzi a hiba okát.
A felsoroltakon kívül további szolgáltató specifikus eredménykódokat is tartalmazhat.
ResultMessage
string
leírás
Az egyes ResultCode értékek szöveges magyarázata.
ResponseId
integer
egyedi értékek
A válaszüzenet egyedi azonosítója a BIG FISH Payment Gateway rendszerében.

Mintakód

Sikeres inicializálásra adott válasz:
{
"TransactionId": "90866b50774d8341be49c1aea1ede5a6",
"ResultCode": "SUCCESSFUL",
"ResultMessage": null,
"ResponseId": "3202109280600047718"
}