Search
K
Links

Fizetőeszköz-regisztráció lekérdezése

Működés

Használja a GetPaymentRegistrations funkciót egy adott vásárlóhoz tartozó összes regisztrált fizetőeszköz lekérdezéséhez. Sikeres lekérdezés esetén a válasz a következő adatokat tartalmazza:
 • a fizetőeszköz-regisztráció típusa
 • a vásárláshoz tartozó regisztrált fizetőeszköz(ök) adatai
 • a fizetőeszköz-regisztráció(k) során létrejött referencia tranzakció(k) adatai
Az érvénytelenített fizetőeszköz-regisztrációk és a lejárt fizetőeszközök adatait nem adjuk vissza.

Az API kérés paraméterei

Az API kérés általános információi

Művelet
HTTP kérés
Adatok
GetPaymentRegistrations
POST
method=GetPaymentRegistrations json={JSON encode-olt paraméterek}
Az API kérésekhez kapcsolódó paramétereket két táblázatba soroljuk fel a könnyebb átláthatóság kedvéért. Természetesen az egyes paraméterek megjelenhetnek ugyanabban az API kérésben.
Az API paraméterek felosztása a következő:
 • kötelező paraméterek
 • opcionális paraméterek

Kötelező paraméterek

Paraméter
Típus
Érték
Leírás
StoreName
string
A BIG FISH Payment Gateway szerződésben kerül meghatározásra.
Rendszerünkben tárolt egyedi bolt azonosító.
ProviderName
string
 • Barion2
 • Borgun2 (RPG)
 • GP (Global Payments)
 • OTPSimple (SimplePay)
 • PayPalRest
 • PayURest
 • Saferpay (Worldline)
A tranzakcióhoz tartozó fizetési szolgáltató.
UserId
string
szabadon választott (kivéve e-mail címek és személyes adatok)
A fizetőeszköz-regisztrációhoz használt vásárló-azonosító a kereskedő áruházában.

Opcionális paraméter

Paraméter
Típus
Érték
Leírás
PaymentRegistrationType
string
 • CIT
 • MIT
A fizetőeszköz-regisztráció típusa.

Mintakód

Adott vásárlóhoz tartozó fizetőeszköz-regisztrációk lekérdezése GetPaymentRegistrations kérés használatával:
curl --url 'https://system-test.paymentgateway.hu/api/payment/' \
--user 'sdk_test:86af3-80e4f-f8228-9498f-910ad' \
--user-agent 'GetPaymentRegistrations | merchant-store.com | PHP | 7.3.0' \
--request 'POST' \
--data 'method=GetPaymentRegistrations' \
--data 'json=
{
"StoreName":"sdk_test",
"ProviderName":"Barion2",
"UserId":"BF-TEST-USER-REG"
}'

API válasz paraméterek

A GetPaymentRegistrations kérés eredményét JSON formában válaszoljuk meg. A válasz a következő paramétereket tartalmazza:
Paraméter
Típus
Érték
Leírás
Data
JSON object
egyedi értékek
Fizetőeszköz-regisztrációkat és a hozzájuk tartozó referencia tranzakciókat tartalmazó objektum.
ResultCode
string
A regisztráció sikeresen lekérdezve:
 • SUCCESSFUL
Sikertelen lekérdezés esetén:
 • InactiveStore
 • MissingParameter
 • MissingRemoteAddress
 • UnauthorizedAccess
 • UnauthorizedRemoteAddress
 • UnknownProvider
 • UnknownReferenceTransaction
 • UnknownStore
 • WrongApikey
 • WrongParameter
Jelzi a lekérdezés eredményét.
Sikertelen lekérdezés esetén a paraméter értéke jelzi a hiba okát.
ResultMessage
string
leírás
Az egyes ResultCode értékek szöveges magyarázata.
ResponseId
integer
egyedi értékek
A válaszüzenet egyedi azonosítója a BIG FISH Payment Gateway rendszerében.

A Data paraméter elemei

Az alábbi adatok a Data nevű paraméterben, fizetőeszköz-regisztráció típusonként bontva kerülnek átadásra:
Paraméter
Leírás
ReferenceTransactionId
A fizetőeszköz-regisztrációhoz kapcsolódó tranzakció azonosítója a BIG FISH Payment Gateway rendszerében.
AutoCommit
A referencia tranzakció végrehajtási módja, mely jelenthet azonnali terhelést vagy az összeg előzetes befoglalását.
Currency
A referencia tranzakció devizaneme.
PaymentDevice
A regisztrált fizetőeszköz típusa:
 • BankCard
 • Wallet
 • AccountNumber
PaymentDeviceBrand
A regisztrált fizetőeszköz márkája.
PaymentDeviceNumber
A regisztrált fizetőeszköz azonosító száma, pl. a bankkártya utolsó 4 számjegye, számlaszám, stb.
PaymentDeviceExpiration
A regisztrált fizetőeszköz lejárati ideje.
RegistrationExpiration
A fizetőeszköz-regisztráció érvényességének vége.
RecurringFrequency
A rákövetkező fizetések gyakorisága.
FixAmount
Jelzi, hogy a rákövetkező fizetések megegyeznek vagy nem egyeznek meg a referencia tranzakció összegével.
Created
A referencia tranzakció létrehozásának időpontja.

Mintakód

A sikeres fizetőeszköz-regisztráció lekérdezésre adott válasz:
{
"Data": {
"CIT": [
{
"ReferenceTransactionId": "42a8b536eb3acd9f780d5a96de1b022b",
"AutoCommit": 0,
"Currency": "HUF",
"PaymentDevice": "BankCard",
"PaymentDeviceBrand": "Visa",
"PaymentDeviceNumber": "5559",
"PaymentDeviceExpiration": "2022-02-28",
"RegistrationExpiration": null,
"RecurringFrequency": 0,
"FixAmount": null,
"Created": "2021-05-27 11:34:03"
}
],
"MIT": [
{
"ReferenceTransactionId": "e44dcb0cefeaab4b3211c9ea5e2e6222",
"AutoCommit": 1,
"Currency": "HUF",
"PaymentDevice": "BankCard",
"PaymentDeviceBrand": "Visa",
"PaymentDeviceNumber": "5559",
"PaymentDeviceExpiration": "2022-01-31",
"RegistrationExpiration": "2021-12-12",
"RecurringFrequency": 2,
"FixAmount": 1,
"Created": "2021-05-26 13:48:11"
}
]
},
"ResultCode": "SUCCESSFUL",
"ResultMessage": null
"ResponseId": "3202109280600047720"
}