Search
K
Links
Comment on page

Kétlépcsős tranzakció lezárása (Close)

Működés

Használja a Close hívást egy kétlépcsős tranzakció lezárásához. A Close segítségével jelezheti a fizetési szolgáltató számára, hogy a vásárló számláján korábban befoglalt összeget teljes egészében megterhelje, részben terhelje meg vagy szabadítsa fel.

API kérés paraméterek

Az API kérés általános információi
Művelet
HTTP kérés
Adatok
Close
POST
method=Close json={JSON encode-olt paraméterek}

Terhelés

Teljes összeg terhelésére a Close hívás során két lehetőség van (elég csupán az egyiket alkalmazni):
 • a hívás során ne adja át az ApprovedAmount paramétert
 • amennyiben mégis átadja az ApprovedAmount paramétert, annak értéke legyen 0
Mindkét eljárás jelzi a fizetési szolgáltató számára, hogy a korábban befoglalt teljes összeggel terhelje meg a vásárló számláját.

Részterhelés

Részösszeg terheléséhez, a Close hívás során adja át a terhelni kívánt részösszeget az ApprovedAmount paraméterben. Ilyen esetben kizárólag az ApprovedAmount-ban megadott részösszeg kerül terhelésre. Az eredetileg befoglalt összeg és a részösszeg közötti különbözet automatikusan feloldásra kerül a vásárló számláján (többszörös, egymást követő részösszeg terhelésre ezért nincs lehetőség).
Részösszeg terhelését csak bizonyos fizetési szolgáltatók támogatják. Ez a funkció jelenleg a következő szolgáltatóknál érhető el:
 • Barion Smart Gateway
 • Global Payments
 • K&H Bank
 • PayPal REST
 • SimplePay
 • UniCredit
 • Viva Wallet
 • Wordline - Saferpay

Feloldás

Foglalás feloldásához, a Close hívás során adja át az Approved paramétert, melynek értéke legyen "false". Ennek hatására a fizetési szolgáltató feloldja a teljes korábban befoglalt összeget a vásárló számláján (ezért részösszeg feloldására nincs lehetőség).

API kérés paraméterek

A Close kérés paraméterei közül a TransactionId átadása kötelező:
Paraméter
Típus
Érték
Leírás
TransactionId
string (32 karakter)
32 karakter hosszú md5 hash
A tranzakció azonosítója a BIG FISH Payment Gateway rendszerében.
Approved
string
 • “true” (alapért.)
 • “false”
Jelzi a befoglalt összeg terhelését vagy feloldását.
 • “true” esetén a fizetési szolgáltató ténylegesen megterheli a korábban befoglalt összeget (vagy részösszeget) a vásárló számláján
 • “false” esetén a fizetési szolgáltató feloldja a korábban befoglalt teljes összeget a vásárló számláján
ApprovedAmount
number
szabadon választható
(de legfeljebb az eredeti tranzakció összege)
Jelzi a terhelni kívánt részösszeg mértékét.
Ha ez a paraméter nem kerül átadásra, vagy az átadott értéke “0”, akkor a fizetési szolgáltató a teljes korábban befoglalt összeggel terheli meg a vásárló számláját.
(Amennyiben az Approved paraméter átadása ”false” értékkel történik, úgy az ApprovedAmount paraméterben átadott érték nem lesz figyelembe véve és a teljes összeg feloldásra kerül a vásárló számláján.)

Mintakód

Kétlépcsős tranzakció lezárása Close használatával:
curl --url 'https://system-test.paymentgateway.hu/api/payment/' \
--user 'sdk_test:86af3-80e4f-f8228-9498f-910ad' \
--user-agent 'Close | merchant-store.com | PHP | 7.3.0' \
--request 'POST' \
--data 'method=Close' \
--data 'json=
{
"TransactionId":"a4d6f6f27f2116da21da62d705dbd7ef",
"Approved":"true"
}'

API válasz paraméterek

A Close kérés eredményét JSON formában válaszoljuk meg. A válasz a következő paramétereket tartalmazza:
Paraméter
Típus
Érték
Leírás
TransactionId
string (32 karakter)
32 karakter hosszú md5 hash
A tranzakció azonosítója a BIG FISH Payment Gateway rendszerében.
ResultCode
string
Az eredménykód a következők egyike lehet:
 • SUCCESSFUL
Hiba esetén a következő eredménykódok jelölik a hiba okát a BIG FISH Payment Gateway rendszerében:
 • InactiveStore
 • InactiveProvider
 • MissingParameter
 • MissingRemoteAddress
 • UnauthorizedAccess
 • UnauthorizedRemoteAddress
 • UnknownStore
 • UnknownTransaction
 • WrongApike
 • WrongParameter
(Továbbá a szolgáltatókra vonatkozó specifikus eredménykódok is megjelenhetnek itt.)
Jelzi a végleges terhelés, vagy a befoglalt összeg feloldásának eredményét.
 • SUCCESSFUL: a befoglalt összeg végleges terhelése, részterhelése vagy feloldása sikeres.
ResultMessage
string
leírás
Az egyes ResultCode értékek szöveges magyarázata, hibaüzenet esetén.
Approved
boolean
 • true
 • false
Az Close hívás során megadott Approved paraméter értéke.
ApprovedAmount
number
értékét rendszerünk adja vissza
A terhelt összeg vagy részösszeg.
(Maximum értéke az előzetesen befoglalt összeg.)
ReservedAmount
number
vásárlás során kerül meghatározásra
A vásárlás során eredetileg befoglalt összeg.
ResponseId
integer
egyedi értékek
A válaszüzenet egyedi azonosítója a BIG FISH Payment Gateway rendszerében.

Mintakód

A fenti Close kérésre adott sikeres válasz:
{
"TransactionId": "a4d6f6f27f2116da21da62d705dbd7ef",
"ResultCode": "SUCCESSFUL",
"Approved": true,
"ApprovedAmount": 100,
"ReservedAmount": 100,
"ResultMessage": null,
"ResponseId": "3202109280600047705"
}