Verifikáció inicializálása (Init)

Működés

Használja az inicializálás (Init) funkciót egy új bankkártya-verifikáció kezdeményezésére. Az inicializálás során a kereskedő oldala átadja a tranzakció és a vásárló adatait rendszerünknek. Ennek hatására rendszerünk létrehoz egy új tranzakciós rekordot a kereskedőtől kapott adatok felhasználásával. Sikeres inicializálás esetén az új rekord mellett rendszerünk létrehoz egy új tranzakció azonosítót is (TransactionId), majd visszaadja ezt az azonosítót a kereskedő oldalának.

Verifikáció inicializálása során figyeljen a következőkre:

 • Ne adjon meg összeget az Init kérés indítása során.

 • Adja meg a kereskedő rendszerében tárolt, egyedi UserId paramétert (megadása fizetőeszköz-verifikációnál kötelező). Az egyes vásárlók az inicializálás során átadott UserId paraméter segítségével azonosíthatók be (egy vásárló akár több fizetőeszközt is regisztrálhat).

 • Használjon erős ügyfél-hitelesítést (PSD2-SCA) a vásárló adatainak átadásához. Erről a következő oldalon olvashat részletesebben: Erős ügyfél-hitelesítés (PSD2/SCA)

 • Tárolja le az Init kérésre visszaadott tranzakció azonosítót, mivel később ennek segítségével hivatkozhat az adott tranzakcióra.

Próbálja ki ezt a funkciót!

Az inicializációban a fizetési szolgáltatók nem vesznek részt, ez a folyamat kizárólag a kereskedő oldala és a BIG FISH Payment Gateway rendszere között zajlik.

Mobilalkalmazás fejlesztésnél biztosítsa, hogy az inicializációra a szerver oldalon kerüljön sor. Biztonsági okokból az inicializáció nem történhet meg a mobilalkalmazásban.

API kérés paraméterek

Az API kérés általános információi

MűveletHTTP kérésAdatok

Init

POST

method=Init json={JSON encode-olt paraméterek}

Az API kérésekhez kapcsolódó paramétereket két táblázatba soroljuk fel a könnyebb átláthatóság kedvéért. Természetesen az egyes paraméterek megjelenhetnek ugyanabban az API kérésben.

Az API paraméterek felosztása a következő:

 • kötelező paraméterek

 • opcionális paraméterek

Kötelező paraméterek

ParaméterTípusÉrtékLeírás

StoreName

string

A BIG FISH Payment Gateway szerződésben kerül meghatározásra.

Rendszerünkben tárolt egyedi bolt azonosító.

ProviderName

string

 • GP (Global Payments)

A tranzakcióhoz kiválasztott fizetési szolgáltató.

ResponseUrl

string (255 karakter)

szabadon választható

Visszatérési URL: verifikációt követően, rendszerünk erre a címre irányítja vissza a vásárlót.

NotificationUrl

string (255 karakter)

szabadon választható

Rendszerünk ezen a címen értesíti a kereskedőt a tranzakció státuszának változásáról (URL értesítés).

UserId

string (255 karakter)

egyedi értékek (kivéve e-mail címek, illetve személyes adatok)

A vásárló azonosítója a kereskedő áruházában.

PaymentRegistration

boolean

 • true

Jelzi a fizetőeszköz-regisztráció indítását.

PaymentRegistrationType

string

(3 karakter)

 • CIT

 • MIT

Meghatározza a (PSD2 szabványos) fizetőeszköz-regisztráció típusát.

 • CIT: a rákövetkező tranzakciók a vásárló által indított egykattintásos (One-click) fizetést eredményeznek

 • MIT: a rákövetkező tranzakciók a kereskedő által indított fizetéseket eredményeznek

Info

string

egyedi értékek

A vásárlás és a vásárló adatai az erős ügyfél-hitelesítéshez (PSD2/SCA). Verifikáció esetén a felhasználás alapú MIT fizetéstípushoz (OnDemand) hasonlóan kell a RecurringPayment objektumot átadni. További részletek: MIT fizetéstípus adatai

Opcionális paraméterek

ParaméterTípusÉrtékLeírás

Amount

number

0

Verifikációhoz ne adja át az Amount paramétert, vagy átadás esetén az értéke legyen nulla.

Currency

string (3 karakter)

 • HUF (alapért.)

 • EUR

 • USD

 • ...

A fizetés devizaneme. Meghatározza a verifikációra hivatkozó rákövetkező tranzakciók pénznemét.

(Értékei fizetési szolgáltatónként és szerződésenként eltérőek lehetnek.)

OrderId

string (255 karakter)

egyedi értékek (kivéve e-mail címek, illetve személyes adatok)

A megrendelés azonosítója a kereskedő áruházában.

(Lehetővé teszi a tranzakció visszakeresését, használata erősen javasolt.)

Language

string (2 karakter)

 • HU (alapért.)

 • EN

 • DE

 • ...

(ISO 639-1 alapján)

A verifikációs (fizetési) felület nyelve.

AutoCommit

string

 • “true” (alapért.)

 • "false"

Jelzi, hogy a bank azonnal vagy később hajtja végre a tranzakciót.

Azonnali terhelés esetén a paraméter átadása elhagyható, ilyenkor a tranzakciót azonnal végrehajtja a bank.

Extra

string

egyedi értékek

Kiegészítő vagy szolgáltató specifikus adatok (extra paraméter használata).

ModuleName

string (32 karakter)

egyedi értékek

A kereskedő oldalán használt szervizcsomag, programnyelv, keretrendszer, modul, stb. megnevezése.

ModuleVersion

string (8 karakter)

verziószám

A kereskedő oldalán használt szervizcsomag, programnyelv, keretrendszer, modul, stb. verziószáma.

Mintakód

Verifikáció inicializálása Init kérés használatával:

curl --url 'https://system-test.paymentgateway.hu/api/payment/' \
 --user 'sdk_test:86af3-80e4f-f8228-9498f-910ad' \
 --user-agent 'Init | merchant-store.com | PHP | 7.3.0' \
 --request 'POST' \
 --data 'method=Init' \
 --data 'json=
  {
    "StoreName":"sdk_test",
    "ProviderName":"GP",
    "ResponseUrl":"https://demo.paymentgateway.hu/response.php",
    "Currency":"HUF",
    "OrderId":"BF-TEST-CARD-VERIFICATION",
    "UserId":"BF-TEST-CARD-VERIFICATION",
    "PaymentRegistration":true,
    "PaymentRegistrationType":"CIT"
  }'

API válasz paraméterek

Az Init kérés eredményét JSON formában válaszoljuk meg. A válasz a következő paramétereket tartalmazza:

ParaméterTípusÉrtékLeírás

TransactionId

string

Sikeres inicializálás:

 • 32 karakter hosszú md5 hash

Sikertelen inicializálás:

 • null

A tranzakció azonosítója a BIG FISH Payment Gateway rendszerében.

ResultCode

string

Sikeres inicializálás:

 • SUCCESSFUL

Sikertelen inicializálás:

 • InactiveStore

 • InactiveProvider

 • MissingParameter

 • MissingRemoteAddress

 • UnauthorizedAccess

 • UnauthorizedRemoteAddress

 • UnknownParameter

 • UnknownProvider

 • UnknownProviderForStore

 • UnknownStore

 • WrongApikey

 • WrongParameter

 • WrongProviderSettings

Jelzi a verifikáció inicializálás eredményét. Sikertelen inicializálás esetén jelzi a hiba okát.

A felsoroltakon kívül további, szolgáltató specifikus eredménykódokat is tartalmazhat.

ResultMessage

string

leírás

Az egyes ResultCode értékek szöveges magyarázata.

ResponseId

integer

egyedi értékek

A válaszüzenet egyedi azonosítója a BIG FISH Payment Gateway rendszerében.

Mintakód

Sikeres verifikáció inicializálásra adott válasz:

{
  "TransactionId": "992c8e75435e6d4dfdf6415f0714cae8",
  "ResultCode": "SUCCESSFUL",
  "ResultMessage": null,
  "ResponseId": "3202109280600047723"
}

Last updated