Search
K
Links
Comment on page

Tranzakció inicializálása (Init) (regisztrált fizetőeszközzel)

Működés

Használja az inicializálás (Init) funkciót rákövetkező fizetés létrehozásához (amennyiben a vásárló már rendelkezik legalább egy regisztrált fizetőeszközzel). Az inicializálás során a kereskedő oldala átadja a referencia tranzakció azonosítóját, illetve az aktuális tranzakció és a vásárló adatait rendszerünknek. Ennek hatására rendszerünk létrehoz egy új tranzakciós rekordot a kereskedőtől kapott adatok felhasználásával. Sikeres inicializálás esetén az új rekord mellett rendszerünk létrehoz egy új tranzakció azonosítót is (TransactionId), majd visszaadja ezt az azonosítót a kereskedő oldalának.
Az inicializálás során figyeljen a következőkre:
 • Adja át az AutoCommit paramétert "false" értékkel későbbi terhelés engedélyezéséhez.
 • Adja meg a kereskedő rendszerében tárolt, egyedi UserId paramétert. Az egyes vásárlók az inicializálás során átadott UserId paraméter segítségével azonosíthatók be. A rákövetkező fizetéshez átadott UserId értéke meg kell egyezzen a referencia tranzakció során átadott UserId értékével.
 • Adja át a PaymentRegistration, a OneClickPayment és a ReferenceTransactionId paramétereket az egykattintásos (one-click) fizetéshez.
 • Használjon erős ügyfél-hitelesítést (PSD2/SCA) a vásárló adatainak átadásához. Erről a következő oldalon olvashat részletesebben: Erős ügyfél-hitelesítés (PSD2/SCA)
 • Tárolja le az Init kérésre visszaadott tranzakció azonosítót, mivel később ennek segítségével hivatkozhat az adott tranzakcióra.
Az inicializációban a fizetési szolgáltatók nem vesznek részt, ez a folyamat kizárólag a kereskedő oldala és a BIG FISH Payment Gateway rendszere között zajlik.
Mobilalkalmazás fejlesztésnél biztosítsa, hogy az inicializációra a szerver oldalon kerüljön sor. Biztonsági okokból az inicializáció nem történhet meg a mobilalkalmazásban.

API kérés paraméterek

Az API kérés általános információi

Művelet
HTTP kérés
Adatok
Init
POST
method=Init json={JSON encode-olt paraméterek}
Az API kérésekhez kapcsolódó paramétereket két táblázatba soroljuk fel a könnyebb átláthatóság kedvéért. Természetesen az egyes paraméterek megjelenhetnek ugyanabban az API kérésben.
Az API paraméterek felosztása a következő:
 • kötelező paraméterek
 • opcionális paraméterek

Kötelező paraméterek

Paraméter
Típus
Érték
Leírás
StoreName
string
A BIG FISH Payment Gateway szerződésben kerül meghatározásra.
Rendszerünkben tárolt egyedi bolt azonosító.
ProviderName
string
 • Barion2
 • Borgun2 (RPG)
 • GP (Global Payments)
 • KHB
 • OTPSimple (SimplePay)
 • PayPalRest
 • PayURest
 • Saferpay (Worldline)
A tranzakcióhoz kiválasztott fizetési szolgáltató.
ResponseUrl
string (255 karakter)
szabadon választható
Visszatérési URL: tranzakciót követően, rendszerünk erre a címre irányítja vissza a vásárlót.
NotificationUrl
string (255 karakter)
szabadon választható
Rendszerünk ezen a címen értesíti a kereskedőt a tranzakció státuszának változásáról (URL értesítés).
Amount
number
szabadon választható
Bruttó végösszeg amit a vásárló kifizet. (Magyar forint (HUF) esetén értéke egész szám.)
AutoCommit
string
 • "false"
Jelzi, hogy a vásárló kétlépcsős fizetést indít és a megadott összeget a bank befoglalhatja a vásárló számláján.
UserId
string (255 karakter)
egyedi értékek (kivéve e-mail címek, illetve személyes adatok)
A vásárló azonosítója a kereskedő áruházában.
PaymentRegistration
boolean
 • false
Jelzi, hogy ebben az esetben nem történik fizetőeszköz-regisztráció.
OneClickPayment
boolean
 • true
Jelzi, hogy a tranzakció egykattintásos (one-click) fizetést eredményez.
ReferenceTransactionId
string
32 karakter hosszú md5 hash
A fizetőeszköz-regisztrációhoz kapcsolódó tranzakció azonosítója a BIG FISH Payment Gateway rendszerében.
Info
string
egyedi értékek
A vásárlás és a vásárló adatai az erős ügyfél-hitelesítéshez (PSD2/SCA).

Opcionális paraméterek

Paraméter
Típus
Érték
Leírás
Currency
string (3 karakter)
 • HUF (alapért.)
 • EUR
 • USD
 • ...
A fizetés devizaneme.
(Értékei fizetési szolgáltatónként és szerződésenként eltérőek lehetnek.)
OrderId
string (255 karakter)
egyedi értékek (kivéve e-mail címek, illetve személyes adatok)
A megrendelés azonosítója a kereskedő áruházában.
(Lehetővé teszi a tranzakció visszakeresését, használata erősen javasolt.)
Language
string (2 karakter)
 • HU (alapért.)
 • EN
 • DE
 • ...
(ISO 639-1 alapján)
A fizetési felület nyelve.
Extra
string
egyedi értékek
Kiegészítő vagy szolgáltató specifikus adatok (extra paraméter használata).
ModuleName
string (32 karakter)
egyedi értékek
A kereskedő oldalán használt szervizcsomag, programnyelv, keretrendszer, modul, stb. megnevezése.
ModuleVersion
string (8 karakter)
verziószám
A kereskedő oldalán használt szervizcsomag, programnyelv, keretrendszer, modul, stb. verziószáma.

Mintakód

Rákövetkező tranzakció inicializálása Init kérés használatával:
curl --url 'https://system-test.paymentgateway.hu/api/payment/' \
--user 'sdk_test:86af3-80e4f-f8228-9498f-910ad' \
--user-agent 'Init | merchant-store.com | PHP | 7.3.0' \
--request 'POST' \
--data 'method=Init' \
--data 'json=
{
"StoreName":"sdk_test",
"ProviderName":"GP",
"ResponseUrl":"https://demo.paymentgateway.hu/response.php",
"NotificationUrl":"https://www.notification.url/bfpg",
"Amount":100,
"Currency":"HUF",
"AutoCommit":"false",
"OrderId":"BF-TEST-ORDER",
"UserId":"BF-TEST-USER",
"PaymentRegistration":false,
"OneClickPayment":true,
"ReferenceTransactionId":"992c8e75435e6d4dfdf6415f0714cae8"
}'

API válasz paraméterek

Az Init kérés eredményét JSON formában válaszoljuk meg. A válasz a következő paramétereket tartalmazza:
Paraméter
Típus
Érték
Leírás
TransactionId
string
Sikeres inicializálás:
 • 32 karakter hosszú md5 hash
Sikertelen inicializálás:
 • null
A tranzakció azonosítója a BIG FISH Payment Gateway rendszerében.
ResultCode
string
Sikeres inicializálás:
 • SUCCESSFUL
Sikertelen inicializálás:
 • InactiveStore
 • InactiveProvider
 • MissingParameter
 • MissingRemoteAddress
 • UnauthorizedAccess
 • UnauthorizedRemoteAddress
 • UnknownParameter
 • UnknownProvider
 • UnknownProviderForStore
 • UnknownStore
 • WrongApikey
 • WrongParameter
 • WrongProviderSettings
Illetve további szolgáltató specifikus eredménykódok.
Jelzi a tranzakció inicializálás eredményét. Sikertelen inicializálás esetén jelzi a hiba okát.
A felsoroltakon kívül további szolgáltató specifikus eredménykódokat is tartalmazhat.
ResultMessage
string
leírás
Az egyes ResultCode értékek szöveges magyarázata.
ResponseId
integer
egyedi értékek
A válaszüzenet egyedi azonosítója a BIG FISH Payment Gateway rendszerében.

Mintakód

Sikeres inicializálásra adott válasz:
{
"TransactionId": "a92c8e75435e6d4dfdf6415f0714cae8",
"ResultCode": "SUCCESSFUL",
"ResultMessage": null,
"ResponseId": "3202109280600047703"
}