Fizetőeszköz-regisztráció lekérdezése

Működés

Használja a GetPaymentRegistrations funkciót egy adott vásárlóhoz tartozó összes regisztrált fizetőeszköz lekérdezéséhez. Sikeres lekérdezés esetén a válasz a következő adatokat tartalmazza:

 • a fizetőeszköz-regisztráció típusa

 • a vásárláshoz tartozó regisztrált fizetőeszköz(ök) adatai

 • a fizetőeszköz-regisztráció(k) során létrejött referencia tranzakció(k) adatai

Az érvénytelenített fizetőeszköz-regisztrációk és a lejárt fizetőeszközök adatait nem adjuk vissza.

Próbálja ki ezt a funkciót!

Az API kérés paraméterei

Az API kérés általános információi

MűveletHTTP kérésAdatok

GetPaymentRegistrations

POST

method=GetPaymentRegistrations json={JSON encode-olt paraméterek}

Az API kérésekhez kapcsolódó paramétereket két táblázatba soroljuk fel a könnyebb átláthatóság kedvéért. Természetesen az egyes paraméterek megjelenhetnek ugyanabban az API kérésben.

Az API paraméterek felosztása a következő:

 • kötelező paraméterek

 • opcionális paraméterek

Kötelező paraméterek

ParaméterTípusÉrtékLeírás

StoreName

string

A BIG FISH Payment Gateway szerződésben kerül meghatározásra.

Rendszerünkben tárolt egyedi bolt azonosító.

ProviderName

string

 • GP (Global Payments)

A tranzakcióhoz tartozó fizetési szolgáltató.

UserId

string

szabadon választott (kivéve e-mail címek és személyes adatok)

A fizetőeszköz-regisztrációhoz használt vásárló-azonosító a kereskedő áruházában.

Opcionális paraméter

ParaméterTípusÉrtékLeírás

PaymentRegistrationType

string

 • CIT

 • MIT

A fizetőeszköz-regisztráció típusa.

Mintakód

Adott vásárlóhoz tartozó fizetőeszköz-regisztrációk lekérdezése GetPaymentRegistrations kérés használatával:

curl --url 'https://system-test.paymentgateway.hu/api/payment/' \
 --user 'sdk_test:86af3-80e4f-f8228-9498f-910ad' \
 --user-agent 'GetPaymentRegistrations | merchant-store.com | PHP | 7.3.0' \
 --request 'POST' \
 --data 'method=GetPaymentRegistrations' \
 --data 'json=
  {
    "StoreName":"sdk_test",
    "ProviderName":"GP",
    "UserId":"BF-TEST-USER-REG"
  }'

API válasz paraméterek

A GetPaymentRegistrations kérés eredményét JSON formában válaszoljuk meg. A válasz a következő paramétereket tartalmazza:

ParaméterTípusÉrtékLeírás

JSON object

egyedi értékek

Fizetőeszköz-regisztrációkat és a hozzájuk tartozó referencia tranzakciókat tartalmazó objektum.

ResultCode

string

A regisztráció sikeresen lekérdezve:

 • SUCCESSFUL

Sikertelen lekérdezés esetén:

 • InactiveStore

 • MissingParameter

 • MissingRemoteAddress

 • UnauthorizedAccess

 • UnauthorizedRemoteAddress

 • UnknownProvider

 • UnknownReferenceTransaction

 • UnknownStore

 • WrongApikey

 • WrongParameter

Jelzi a lekérdezés eredményét.

Sikertelen lekérdezés esetén a paraméter értéke jelzi a hiba okát.

ResultMessage

string

leírás

Az egyes ResultCode értékek szöveges magyarázata.

ResponseId

integer

egyedi értékek

A válaszüzenet egyedi azonosítója a BIG FISH Payment Gateway rendszerében.

A Data paraméter elemei

Az alábbi adatok a Data nevű paraméterben, fizetőeszköz-regisztráció típusonként bontva kerülnek átadásra:

ParaméterLeírás

ReferenceTransactionId

A fizetőeszköz-regisztrációhoz kapcsolódó tranzakció azonosítója a BIG FISH Payment Gateway rendszerében.

AutoCommit

A referencia tranzakció végrehajtási módja, mely jelenthet azonnali terhelést vagy az összeg előzetes befoglalását.

Currency

A referencia tranzakció devizaneme.

PaymentDevice

A regisztrált fizetőeszköz típusa:

 • BankCard

 • Wallet

 • AccountNumber

PaymentDeviceBrand

A regisztrált fizetőeszköz márkája.

PaymentDeviceNumber

A regisztrált fizetőeszköz azonosító száma, pl. a bankkártya utolsó 4 számjegye, számlaszám, stb.

PaymentDeviceExpiration

A regisztrált fizetőeszköz lejárati ideje.

RegistrationExpiration

A fizetőeszköz-regisztráció érvényességének vége.

RecurringFrequency

A rákövetkező fizetések gyakorisága.

FixAmount

Jelzi, hogy a rákövetkező fizetések megegyeznek vagy nem egyeznek meg a referencia tranzakció összegével.

Created

A referencia tranzakció létrehozásának időpontja.

Mintakód

A sikeres fizetőeszköz-regisztráció lekérdezésre adott válasz:

{
 "Data": {
  "CIT": [
   {
    "ReferenceTransactionId": "42a8b536eb3acd9f780d5a96de1b022b",
    "AutoCommit": 0,
    "Currency": "HUF",
    "PaymentDevice": "BankCard",
    "PaymentDeviceBrand": "Visa",
    "PaymentDeviceNumber": "5559",
    "PaymentDeviceExpiration": "2022-02-28",
    "RegistrationExpiration": null,
    "RecurringFrequency": 0,
    "FixAmount": null,
    "Created": "2021-05-27 11:34:03"
   }
  ],
  "MIT": [
   {
    "ReferenceTransactionId": "e44dcb0cefeaab4b3211c9ea5e2e6222",
    "AutoCommit": 1,
    "Currency": "HUF",
    "PaymentDevice": "BankCard",
    "PaymentDeviceBrand": "Visa",
    "PaymentDeviceNumber": "5559",
    "PaymentDeviceExpiration": "2022-01-31",
    "RegistrationExpiration": "2021-12-12",
    "RecurringFrequency": 2,
    "FixAmount": 1,
    "Created": "2021-05-26 13:48:11"
   }
  ]
 },
 "ResultCode": "SUCCESSFUL",
 "ResultMessage": null
 "ResponseId": "3202109280600047720"
}

Last updated