Verifikáció részletes adatainak lekérdezése (Details)

Működés

Használja a Details hívást a verifikáció részletes adatainak lekérdezéséhez. Míg a Result hívásra adott válasz csupán a tranzakció alapadatait hordozza, a Details hívás további részletes információkat is tartalmaz az adott tranzakcióról (pl. szolgáltató specifikus adatokat).

Próbálja ki ezt a funkciót!

Az API kérés általános információi

MűveletHTTP kérésAdatok

Details

POST

method=Details json={JSON encode-olt paraméterek}

API kérés paraméterek

A Details kérés a következő paraméterekkel rendelkezik (a TransactionId átadása kötelező)

ParaméterTípusÉrtékLeírás

TransactionId

string

32 karakter hosszú md5 hash

A tranzakció azonosítója a BIG FISH Payment Gateway rendszerében.

GetRelatedTransactions

boolean

 • true (alapért.)

 • false

Olyan korábbi tranzakciók részletes adatainak lekérése, melyek OrderId paramétere megegyezik az aktuális tranzakció OrderId értékével.

GetInfoData

boolean

 • true

 • false (alapért.)

Kérés a vásárlásra vonatkozó Info adatok visszaadására.

(Init, InitRP vagy PaymentLinkCreate hívások során átadott vásárlási adatok esetén.)

Mintakód

A verifikáció részletes adatainak lekérése Details használatával:

curl --url 'https://system-test.paymentgateway.hu/api/payment/' \
 --user 'sdk_test:86af3-80e4f-f8228-9498f-910ad' \
 --user-agent 'Details | merchant-store.com | PHP | 7.3.0' \
 --request 'POST' \
 --data 'method=Details' \
 --data 'json=
  {
    "TransactionId":"a4d6f6f27f2116da21da62d705dbd7ef",
    "GetRelatedTransactions":false,
    "GetInfoData":false
  }'

API válasz paraméterek

Az Details kérés eredményét JSON formában válaszoljuk meg. A válasz a következő paramétereket tartalmazza:

ParaméterTípusÉrtékLeírás

CommonData

JSON object

egyedi értékek

A tranzakció alapadatai.

(A Result hívás során is visszaadott adatok.)

ProviderSpecificData

JSON object

egyedi értékek

Szolgáltató specifikus kiegészítő adatok.

RelatedTransactions

JSON object

egyedi értékek

Olyan korábbi tranzakciók adatai melyek OrderId paramétere megegyezik az aktuális tranzakció OrderId értékével.

InfoData

JSON object

egyedi értékek

Az Info objektum adatai.

ResultCode

string

Az API kérés eredménye lehet:

 • SUCCESSFUL

Hiba esetén a következő eredménykódok jelölik a hiba okát:

 • InactiveStore

 • MissingParameter

 • MissingRemoteAddress

 • UnauthorizedAccess

 • UnauthorizedRemoteAddress

 • UnknownStore

 • UnknownTransaction

 • WrongApikey

(Továbbá a szolgáltatókra vonatkozó specifikus eredménykódok is megjelenhetnek itt.)

Jelzi az API kérés eredményét:

 • SUCCESSFUL: az API kérés sikeres

ResultMessage

string

leírás

Az egyes ResultCode értékek szöveges magyarázata.

ProviderName

string

egyedi értékek

A tranzakcióhoz kiválasztott fizetési szolgáltató.

ResponseId

integer

egyedi értékek

A válaszüzenet egyedi azonosítója a BIG FISH Payment Gateway rendszerében.

Mintakód

A fenti Details kérésre adott válasz (formázást követően):

{
  "CommonData":
  {
    "StoreName": "sdk_test",
    "ProviderName": "GP",
    "TransactionId": "a4d6f6f27f2116da21da62d705dbd7ef",
    "ResultCode": "SUCCESSFUL",
    "ResultMessage": "Sikeres tranzakció",
    "Anum": "006766",
    "Amount": "100",
    "Currency": "HUF",
    "OrderId": "BF-TEST-ORDER",
    "UserId": "BF-TEST-USER",
    "Language": "HU",
    "ProviderTransactionId": "tr_GVaydOjpVySGJycK15glvGgbLGxmCQyf",
    "AutoCommit": "false",
    "CommitState": "APPROVED",
    "Created": "2020-03-14 11:19:07",
    "ResponseId": "3202109280600047706"
  },
  "ProviderSpecificData":
  {
    ...
    "Amount": "100",
    "Currency": "HUF",
    "Language": "HU",
    "OrderId": "BF-TEST-ORDER",
    "UserId": "BF-TEST-USER",
    "ResponseUrl": "https://demo.paymentgateway.hu/response.php",
    "NotificationUrl": null,
    "MaxNotificationSendAttempts": 0,
    "NotificationSendAttempts": 0,
    "NotificationSendSuccess": 0,
    "Extra": null,
    "AutoCommit" : "0",
    "CommitState": "1",
    "HasRefund": "0",
    "Created": "2017-11-17 13:12:36",
    "LastModified": "2017-11-17 13:14:07",
    "InvoiceDate": null,
    "TransactionLogs":
    [
      ...
      {
        "logMessage": "getInitResponse(): SUCCESSFUL",
        "stamp": "2017-11-17 13:12:36"
      },
      {
        "logMessage": "Transaction initialized...",
        "stamp": "2017-11-17 13:12:36"
      }
    ],
    "GatewayPaymentPage": null,
    "ModuleName": null,
    "ModuleVersion": null,
    "StoreProviderId": "3103",
    "Error": null,
    "ResultMessage": null
  },
  "RelatedTransactions": null,
  "InfoData": null,
  "ResultCode": "SUCCESSFUL",
  "ResultMessage": null,
  "ProviderName": "GP",
  "ResponseId": "3202109280600047706"
}

Last updated