Search
K
Links
Comment on page

Fizetési folyamat (rákövetkező fizetés)

A rákövetkező fizetési folyamat leírását három részre bontottuk a könnyebb átláthatóság miatt. Az elválasztás alapját a kereskedő által indított három fő lépés adja, ezek a lépések a következők:
A. InitRP - rákövetkező, kétlépcsős tranzakció inicializálása a referencia tranzakció segítségével B. StartRP - rákövetkező, kétlépcsős tranzakció indítása (a vásárló itt nincs jelen) C. Close - rákövetkező, kétlépcsős tranzakció lezárása
Az A és B lépések együttesen adják ki a teljes fizetési folyamatot, ami a tranzakciós összeg zárolásával végződik.
A C lépés az első két lépést követően később is elvégezhető, de ennek hatására fejeződik be a tranzakció terheléssel, vagy a zárolt összeg feloldásával.
A felsorolt pontok egy sikeres fizetési folyamatot írnak le.

A. InitRP - rákövetkező, kétlépcsős tranzakció inicializálása a referencia tranzakció segítségével

 1. 1.
  A kereskedő rendszere a referencia tranzakcióra hivatkozva új fizetési tranzakciót kezdeményez rendszerünkben.
 2. 2.
  Rendszerünk hitelesíti a beérkezett kérést (autentikáció),
 3. 3.
  ezután rendszerünk egy egyedi tranzakció azonosítót (TransactionId) küld vissza a kereskedőnek (sikeres hitelesítés esetén).
 4. 4.
  A kereskedő oldala tárolja az egyedi tranzakció azonosítót.
Hitelesítés (autentikáció) során rendszerünk a következőket ellenőrzi:
 • a kereskedő boltja szerepel rendszerünkben a megadott boltnév (StoreName) és API kulcs (ApiKey) párossal
 • a kereskedő boltja szerepel rendszerünkben a megadott boltnév (StoreName) és API kulcs (ApiKey) párossal (opcionálisan rendszerünk a kereskedő IP címét is ellenőrizheti, a kiegészítő IP cím ellenőrzést a kereskedő külön igényelheti munkatársainktól)
 • a kereskedő boltjához hozzá van rendelve a tranzakcióban szereplő szolgáltatás, pénznem és végrehajtási mód (a szolgáltatás ebben az esetben a fizetési szolgáltatót takarja, a végrehajtási mód pedig az azonnali vagy későbbi terhelést fedi)
 • a kereskedő boltjánál engedélyezve van az ismétlődő fizetés funkció
 • a megadott referencia tranzakcióhoz aktív fizetőeszköz-regisztráció tartozik
A TransactionId olyan egyedi azonosító melyet a BIG FISH Payment Gateway rendszere hoz létre. Segítségével egy tranzakció egyértelműen beazonosítható rendszerünkben és a PayAdmin felületén. Fontos, hogy a TransactionId nem azonos a ProviderTransactionId azonosítóval. Utóbbi az egyes fizetési szolgáltatók saját rendszereiben azonosítja be az adott tranzakciót.

B. StartRP - rákövetkező, kétlépcsős tranzakció indítása referencia tranzakció segítségével

 1. 1.
  Rendszerünk ellenőrzi a referencia tranzakció azonosítót és elindítja a tranzakciót a fizetési szolgáltató rendszerében (sikeres ellenőrzés esetén).
 2. 2.
  Rendszerünk lekérdezi a tranzakció eredményét a fizetési szolgáltatótól, majd beállítja a tranzakció státuszát a fizetési szolgáltató válasza alapján.
 3. 3.
  Ezután rendszerünk visszaadja a tranzakció eredményét.
 4. 4.
  Ezzel párhuzamosan rendszerünk a tranzakció végstátuszának beállítását követően aszinkron módon meghívja az inicializáció (InitRP) során átadott NotificationUrl címet is.
 5. 5.
  A kereskedő oldala tárolja a tranzakció státuszát és értesíti a vásárlót a tranzakció eredményéről.
Figyeljen arra, hogy minden NotificationUrl hívást követően indítson egy Result kérést rendszerünk felé.
D. Close - rákövetkező, kétlépcsős tranzakció lezárása
 1. 1.
  A kereskedő kezdeményezi a tranzakció lezárását a tranzakció azonosító segítségével (TransactionId) és a lezárás módjának megadásával, mely lehet: • a teljes befoglalt összeg terhelése • a befoglalt összeg részterhelése (és a maradék összeg feloldása) • a teljes befoglalt összeg feloldása
 2. 2.
  Rendszerünk hitelesíti a beérkezett kérést,
 3. 3.
  ezután rendszerünk megválaszolja a lezárás eredményét a kereskedő oldalának (sikeres hitelesítés esetén).
 4. 4.
  A kereskedő oldala tárolja a kapott választ és értesíti a vásárlót a tranzakció eredményéről.