Visszatérítési igény lekérdezése (SettlementRefund)

Használja a SettlementRefund kérést a korábban leadott SZÉP Kártya visszatérítések adatainak lekérdezésére (abban az esetben, ha a SZÉP Kártya visszatérítéseket a PayRefund kiegészítő szolgáltatás segítségével indította). A SZÉP Kártyás visszatérítési kérésekről a beküldés másnapján egy csv állományt generálunk, mely tartalmazza a visszatérítés végrehajtásához szükséges információkat a fizetési szolgáltatók számára. Ezeket az állományokat naponta továbbítjuk a fizetési szolgáltatók felé email vagy SFTP segítségével. Igény esetén ezeket a csv állományokat a kereskedő számára is továbbítjuk e-mailben (befogadási e-mail cím megadását követően).

Elkészítettünk egy minta csv kimutatást is, melyet a következő hivatkozáson tölthet le:

PayRefund csv minta

A kiegészítő szolgáltatásokat, így a PayRefund használatát is külön kell kérelmezni ügyfélszolgálatunkon, melyet a következő címre írt üzenettel tehet meg:

További részletekért a funkció használatáról látogassa meg a következő oldalt:

Könyvelés támogatás és tranzakciók pénzügyi elszámolása (PayBook)

Működés

Használja a SettlementRefund funkciót a korábban leadott SZÉP Kártya visszatérítési igények lekérdezéséhez. A lekérdezés a következő adatokat adhatja vissza:

 • visszatérítési elszámolásnaphoz tartozó tranzakciók

 • visszatérítési azonosítóhoz tartozó tranzakciók

API kérés paraméterek

Az API kérés általános információi

MűveletHTTP kérésAdatok

SettlementRefund

POST

method=SettlementRefund

json={JSON encode-olt paraméterek}

Az API kérésekhez kapcsolódó paramétereket két táblázatba soroljuk fel a könnyebb átláthatóság kedvéért. Természetesen az egyes paraméterek megjelenhetnek ugyanabban az API kérésben.

Az API paraméterek felosztása a következő:

 • kötelező paraméterek

 • opcionális paraméterek

Kötelező paraméterek

ParaméterTípusÉrtékLeírás

StoreName

string

A BIG FISH Payment Gateway szerződésben kerül meghatározásra.

Meghatározza a lekérdezett visszatérítéshez tartozó fizetési szolgáltatót.

ProviderName

string

 • KHBSZEP

 • MKBSZEP

 • OTP

 • RawMBHSZEP

 • RawOTPSZEP

A visszatérítési elszámolás lekérdezéséhez kiválasztott fizetési szolgáltató.

TerminalId

string

egyedi értékek

A kereskedő virtuális termináljának (VPOS) egyedi azonosítója.

Limit

number

maximum 1000 tétel

Az adott lekérdezés során visszaadott tételek maximális száma.

(Opcionálisan használja az Offset paramétert további tételek lekérdezéséhez, amennyiben az aktuális lekérdezéshez több tétel tartozik, mint a Limit paraméterben megadott érték.)

Opcionális paraméterek

ParaméterTípusÉrtékLeírás

RefundSettlementDate

string

dátum, a következő formátumban:

ÉÉÉÉ-HH-NN

A visszatérítési elszámolás létrehozásának ideje.

Megadása kötelező, amennyiben a RefundSettlementId paraméter nem kerül átadásra.

RefundSettlementId

string

egyedi értékek

A visszatérítési elszámolás kérésének azonosítója.

Megadása kötelező, amennyiben a RefundSettlementDate paraméter nem kerül átadásra.

GetBatches

boolean

 • true (alapért.)

 • false

Meghatározza, hogy a lekérdezett válasz tartalmazzon vagy ne tartalmazzon köteg adatokat.

GetItems

boolean

 • true (alapért.)

 • false

Meghatározza, hogy a lekérdezett válasz tartalmazzon vagy ne tartalmazzon tétel adatokat.

Offset

number

egyedi értékek

Jelzi a lekérdezett tételek számához tartozó eltolást.

Abban az esetben, amikor egy kötegben a tételek száma (NumberOfItems) meghaladja a lekérdezésben beállított limitet (Limit), használja az eltolást a limitet meghaladó további tételek lekérdezéséhez.

Mintakód

Visszatérítési elszámolás lekérdezése SettlementRefund használatával:

curl --url 'https://system-test.paymentgateway.hu/api/payment/' \
 --user 'sdk_test:86af3-80e4f-f8228-9498f-910ad' \
 --user-agent 'SettlementRefund | merchant-store.com | PHP | 7.3.0' \
 --request 'POST' \
 --data 'method=SettlementRefund' \
 --data 'json=
  {
    "StoreName":"sdk_test",
    "ProviderName":"MKBSZEP",
    "TerminalId":"111111",
    "RefundSettlementDate":"2020-11-26",
    "Limit":1000
  }'

API válasz paraméterek

A SettlementRefund kérés eredményét JSON formában válaszoljuk meg. A válasz a következő paramétereket tartalmazza:

ParaméterTípusÉrtékLeírás

Data

JSON string

egyedi értékek

Sikeres lekérdezés esetén tartalmazza a köteg (Batches) és tétel (Items) adatokat.

ResultCode

string

 • SUCCESSFUL (a pénzügyi visszatérítési elszámolás lekérdezése sikeres volt)

Hiba esetén a következő eredménykódok jelölik a hiba okát:

 • FunctionNotImplemented

 • InactiveStore

 • MissingParameter

 • MissingRemoteAddress

 • UnauthorizedAccess

 • UnauthorizedRemoteAddress

 • UnknownProvider

 • UnknownProviderForStore

 • UnknownStore

 • WrongApikey

 • WrongParameter

Jelzi a visszatérítési elszámolás lekérdezésének eredményét.

ResultMessage

string

leírás

Az egyes ResultCode értékek szöveges magyarázata.

ResponseId

integer

egyedi értékek

A válaszüzenet egyedi azonosítója a BIG FISH Payment Gateway rendszerében.

Mintakód

A fenti SettlementRefund kérésre adott válasz:

{
  "Data":"
  {
    \"Batches\":[
      {
        \"RefundSettlementId\":\"72ab2a61\",
        \"RefundSettlementDate\":\"2020-11-26\",
        \"RefundSettlementFileName\":\"refund_111111_20201126_72ab2a61.csv\",
        \"TransferNotice\":\"refund 2020-11-26 111111 72ab2a61\",
        \"ProviderName\":\"MKBSZEP\",
        \"ProviderAccountNumber\":\"10300002-13000203-00894901\",
        \"TerminalId\":\"111111\",
        \"NumberOfItems\":2,
        \"TotalRefundRequestAmount\":5500
      }
    ],
    \"Items\":[
      {
        \"RefundSettlementId\":\"72ab2a61\",
        \"OriginalTransactionId\":\"41a441422609b5bcd66bd0971386e76f\",
        \"OriginalProviderTransactionId\":\"49239229\",
        \"OriginalTransactionAnum\":\"566129\",
        \"OriginalTransactionAmount\":\"3000\",
        \"OriginalTransactionCreatedTime\":\"2020-11-26 10:34:59\",
        \"RefundRequestId\":\"49239229\",
        \"RefundTransactionId\":\"26a738c456df39af5d0685ec3844bfdc\",
        \"RefundRequestAmount\":\"3000\",
        \"RefundRequestTime\":\"2020-11-26 10:36:07\"
      },
      {
        \"RefundSettlementId\":\"72ab2a61\",
        \"OriginalTransactionId\":\"f88796bb3aebba12d816f878fc08f0aa\",
        \"OriginalProviderTransactionId\":\"49239230\",
        \"OriginalTransactionAnum\":\"559655\",
        \"OriginalTransactionAmount\":\"5000\",
        \"OriginalTransactionCreatedTime\":\"2020-11-26 10:35:36\",
        \"RefundRequestId\":\"49239230\",
        \"RefundTransactionId\":\"61e34cb499d96450718b14a083140d40\",
        \"RefundRequestAmount\":\"2500\",
        \"RefundRequestTime\":\"2020-11-26 10:36:23\"
      }
    ]
  }",
  "ResultCode": "SUCCESSFUL",
  "RefundId": "rf_b0fd9b0381bb54568870a6c22d6a086f",
  "ResultMessage": null,
  "ResponseId": "3202109280600047731"
}

Last updated