Search
K
Links

Fizetési hivatkozás részletes adatainak lekérdezése

Működés

Használja a PaymentLinkDetails funkciót egy fizetési hivatkozás adatainak lekérdezéséhez. A lekérdezett válasz tartalmazza az adott fizetési hivatkozás és a hivatkozáshoz tartozó tranzakció adatait is.
Egy adott fizetési hivatkozáshoz több tranzakció is tartozhat, a tranzakciók közül viszont csak egy lehet sikeres.
Egy többször felhasználható fizetési hivatkozáshoz több sikeres tranzakció is tartozhat, ilyen esetben a sikeres tranzakciók a RelatedTransactions paraméterben kerülnek felsorolásra.

API kérés paraméterek

Az API kérés általános információi

Művelet
HTTP kérés
Adatok
PaymentLinkDetails
POST
method=PaymentLinkDetails json={JSON encode-olt paraméterek}
Az API kérésekhez kapcsolódó paramétereket két táblázatba soroljuk fel a könnyebb átláthatóság kedvéért. Természetesen az egyes paraméterek megjelenhetnek ugyanabban az API kérésben.
Az API paraméterek felosztása a következő:
 • kötelező paraméterek
 • opcionális paraméterek

Kötelező paraméterek

Paraméter
Típus
Érték
Leírás
PaymentLinkName
string
(35 karakter)
egyedi értékek
A fizetési hivatkozás egyedi azonosítója a BIG FISH Payment Gateway rendszerében.

Opcionális paraméterek

Paraméter
Típus
Érték
Leírás
GetInfoData
boolean
 • false
 • true
Jelzi, hogy a PaymentLinkDetails hívás során, az adott vásárlásra vonatkozó Info adatok is visszaadásra kerüljenek vagy nem.

Mintakód

Fizetési hivatkozás adatainak lekérdezése PaymentLinkDetails kérés használatával:
curl --url 'https://system-test.paymentgateway.hu/api/payment/' \
--user 'sdk_test:86af3-80e4f-f8228-9498f-910ad' \
--user-agent 'PaymentLinkDetails | merchant-store.com | PHP | 7.3.0' \
--request 'POST' \
--data 'method=PaymentLinkDetails' \
--data 'json=
{
"PaymentLinkName":"pl_d6b8323abb1c839a8cd6434c67bbbbef",
"GetInfoData":false
}'

API válasz paraméterek

A PaymentLinkDetails kérést eredményét JSON formában válaszoljuk meg. A válasz a következő paramétereket tartalmazza:
Paraméter
Típus
Érték
Leírás
CommonData
JSON object
egyedi értékek
Az objektum tartalmazza a fizetési hivatkozás alap adatait (melyeket a PaymentLinkCreate hívásra adott válasz is tartalmaz).
RelatedTransactions
JSON object
egyedi értékek
Az objektum tartalmazza az adott fizetési hivatkozáshoz tartozó további tranzakciókat.
InfoData
JSON object
egyedi értékek
Az objektum tartalmazza a fizetési hivatkozás létrehozása során megadott Info adatokat.
ResultCode
string
 • SUCCESSFUL
Hiba esetén a következő eredménykódok jelölik a hiba okát:
 • InactiveStore
 • MissingParameter
 • MissingRemoteAddress
 • UnauthorizedAccess
 • UnauthorizedRemoteAddress
 • UknownPaymentLink
 • UnknownStore
 • WrongApikey
Jelzi a lekérdezés eredményét.
ResultMessage
string
leírás
Az egyes ResultCode értékek szöveges magyarázata.
ResponseId
integer
egyedi értékek
A válaszüzenet egyedi azonosítója a BIG FISH Payment Gateway rendszerében.

Mintakód

A PaymentLinkDetails kérésre adott válasz formázás után:
{
"CommonData":
{
"PaymentLinkUrl":"https://system-test.paymentgateway.hu/PaymentLink/pl_d6b8323abb1c839a8cd6434c67bbbbef",
"PaymentLinkQR":"https://system-test.paymentgateway.hu/PaymentQR/pl_d6b8323abb1c839a8cd6434c67bbbbef.png",
"ResultCode":"SUCCESSFUL",
"ResultMessage":null,
"PaymentLinkName":"pl_d6b8323abb1c839a8cd6434c67bbbbef",
"ProviderName":"Borgun2",
"Amount":"100",
"Currency":"HUF",
"Language":"HU",
"OrderId":"BF-TEST-ORDER",
"UserId":"BF-TEST-USER",
"AutoCommit":"1",
"ExpirationTime":null,
"NotificationUrl":null,
"NotificationEmail":"[email protected]",
"EmailNotificationOnlySuccess":"0",
"EmailNotificationTime":null,
"Extra":null,
"Status":"PENDING",
"Created":"2017-11-20 14:43:31",
"LastModified":"2017-11-20 14:43:31",
"ResponseId": "3202109280600047727"
},
"RelatedTransactions": [],
"InfoData": null,
"ResultCode": "SUCCESSFUL",
"ResultMessage": null,
"ResponseId": "3202109280600047727"
}