Search
K
Links
Comment on page

MBH specifikus paraméterek

Az MBH SZÉP Kártyás fizetéshez a BIG FISH Payment Gateway biztosítja a fizetési felületet. Ebben az esetben a GatewayPaymentPage paraméter értéke jelzi, hogy a BIG FISH Payment Gateway fizetési felülete jelenik meg a vásárló számára.
2023. január 9-től a SZÉP Kártyához tartozó alszámlák (zsebek) összevonásra kerültek a szálláshely alszámla alatt. A határozat szerint minden SZÉP Kártyás fizetés a szálláshely alszámlából kerül levonásra. Ennek értelmében a fizetési szolgáltatók jelenleg minden SZÉP Kártyás terhelést a szálláshely alszámlára irányítanak át. Ennek ellenére a SZÉP Kártyás tranzakciók indításában nem történt technikai változás, így ezek indításához továbbra is meg kell adni egy alszámla-azonosítót.
Az API kérésekhez kapcsolódó paramétereket két táblázatba soroljuk fel a könnyebb átláthatóság kedvéért. Természetesen az egyes paraméterek megjelenhetnek ugyanabban az API kérésben.
Az API paraméterek felosztása a következő:
 • kötelező paraméterek
 • opcionális paraméterek

API kérés paraméterek

Kötelező paraméterek

Paraméter
Típus
Érték
Leírás
StoreName
string
A BIG FISH Payment Gateway szerződésben kerül meghatározásra.
Rendszerünkben tárolt egyedi bolt azonosító.
ProviderName
string
MKBSZEP
A tranzakcióhoz kiválasztott fizetési szolgáltató.
ResponseUrl
string (255 karakter)
szabadon választható
Visszatérési URL: tranzakciót követően, rendszerünk erre a címre irányítja vissza a vásárlót.
NotificationUrl
string (255 karakter)
szabadon választható
Rendszerünk ezen a címen értesíti a kereskedőt a tranzakció státuszának változásáról (URL értesítés).
Amount
number
szabadon választható
(egész szám)
Bruttó végösszeg amit a vásárló kifizet.
GatewayPaymentPage
boolean
 • true
Jelzi, hogy a szolgáltató a BIG FISH Payment Gateway fizetési felületét használja a fizetés során.
MkbSzepCafeteriaId
number
 • 1111 (szálláshely alszámla)
 • 2222 (vendéglátás alszámla)
 • 3333 (szabadidő alszámla)
A fizetéshez használt alszámla (zseb) azonosítója.

Opcionális paraméterek

Paraméter
Típus
Érték
Leírás
Currency
string (3 karakter)
HUF
A fizetés devizaneme.
(Átadása nem befolyásolja a tranzakció devizanemét, mely SZÉP Kártyánál minden esetben HUF.)
OrderId
string (255 karakter)
szabadon választható (kivéve e-mail címek, illetve személyes adatok)
A megrendelés azonosítója a kereskedő áruházában.
(Lehetővé teszi a tranzakció visszakeresését, használata erősen javasolt.)
UserId
string (255 karakter)
szabadon választható (kivéve e-mail címek, illetve személyes adatok)
A vásárló azonosítója a kereskedő áruházában.
(Lehetővé teszi a tranzakció visszakeresését, használata erősen javasolt.)
Language
string (2 karakter)
 • HU (alapért.)
 • EN
 • DE
 • ...
(ISO 639-1 alapján)
A fizetési felület nyelve.
Info
string
egyedi értékek
A vásárlás és a vásárló adatai (PSD2/SCA).
ModuleName
string (32 karakter)
egyedi értékek
A kereskedő oldalán használt szervizcsomag, programnyelv, keretrendszer, modul, stb. megnevezése.
ModuleVersion
string (8 karakter)
verziószám
A kereskedő oldalán használt szervizcsomag, programnyelv, keretrendszer, modul, stb. verziószáma.

Mintakód

Tranzakció inicializálása Init kérés használatával:
curl --url 'https://system-test.paymentgateway.hu/api/payment/' \
--user 'sdk_test:86af3-80e4f-f8228-9498f-910ad' \
--user-agent 'Init | merchant-store.com | PHP | 7.3.0' \
--request 'POST' \
--data 'method=Init' \
--data 'json=
{
"StoreName":"sdk_test",
"ProviderName":"MKBSZEP",
"ResponseUrl":"https://demo.paymentgateway.hu/response.php",
"NotificationUrl":"https://www.notification.url/bfpg",
"Amount":100,
"Currency":"HUF",
"OrderId":"BF-TEST-ORDER",
"UserId":"BF-TEST-USER",
"MkbSzepCafeteriaId":"3333",
"GatewayPaymentPage":true
}'

API válasz paraméterek

Az Init kérés eredményét JSON formában válaszoljuk meg. A válasz a következő paramétereket tartalmazza:
Paraméter
Típus
Érték
Leírás
TransactionId
string
Sikeres inicializálás:
 • 32 karakter hosszú md5 hash
Sikertelen inicializálás:
 • null
A tranzakció azonosítója a BIG FISH Payment Gateway rendszerében.
ResultCode
string
Sikeres inicializálás:
 • SUCCESSFUL
Sikertelen inicializálás:
 • InactiveStore
 • InactiveProvider
 • MissingParameter
 • MissingRemoteAddress
 • UnauthorizedAccess
 • UnauthorizedRemoteAddress
 • UnknownParameter
 • UnknownProvider
 • UnknownProviderForStore
 • UnknownStore
 • WrongApikey
 • WrongParameter
 • WrongProviderSettings
Illetve további szolgáltató specifikus eredménykódok.
Jelzi a tranzakció inicializálás eredményét.
Sikertelen inicializálás esetén jelzi a hiba okát.
A felsoroltakon kívül további szolgáltató specifikus eredménykódokat is tartalmazhat.
ResultMessage
string
leírás
Az egyes ResultCode értékek szöveges magyarázata.
ResponseId
integer
egyedi értékek
A válaszüzenet egyedi azonosítója a BIG FISH Payment Gateway rendszerében.

Mintakód

Sikeres inicializálásra adott válasz:
{
"TransactionId": "58dd6e396fd915838fa3fdf73a2edbdc",
"ResultCode": "SUCCESSFUL",
"ResultMessage": null,
"ResponseId": "3202109280600047703"
}