Search
K
Links

Tranzakció eredményének lekérdezése (Result)

Működés

Használja a Result hívást a tranzakció eredményének lekérdezéséhez. A fizetés után rendszerünk visszairányítja a vásárlót az áruházba, úgy, hogy meghívja azt a ResponseUrl-t, amit az inicializáció (Init) során adott meg a kereskedő oldala. Átutalás esetén a vásárló nem minden esetben kerül visszairányításra a kereskedő oldalára (ahogy a bankkártyás vagy SZÉP Kártyás fizetés során történik). Ilyen esetben rendszerünk, megadott időközönként a háttérben kérdezi le az átutalás eredményét a fizetési szolgáltatótól. A fizetési szolgáltató válasza alapján rendszerünk beállítja a tranzakció végleges státuszát, majd a tranzakció azonosítóval kiegészítve, aszinkron módon meghívja az Inicializáció (Init) során megadott visszatérési URL címet (ResponseUrl). Miután rendszerünk meghívja a ResponseUrl-t, a kereskedő oldala elindíthatja a Result hívást.
Result hívás indításához szüksége lesz az adott tranzakció azonosítójára. Ezért a rendszerünkből érkező ResponseUrl hívás kiegészül a TransactionId GET paraméterrel, amely az adott tranzakció azonosítót biztosítja.
Fontos, hogy minden rendszerünkből érkező ResponseUrl hívás után indítson egy Result hívást, a vásárlói munkamenettől függetlenül. Ennek oka, hogy előfordulhat, hogy a ResponseUrl hívásra később, aszinkron módon, a háttérben kerül sor.
Rendszerünk aszinkron módon elindítja a NotificationUrl hívást, abban az esetben, ha beállt az adott tranzakció végstátusza. A NotificationUrl az inicializáció (Init) során kötelezően átadandó URL cím. Itt is fontos, hogy minden rendszerünkből érkező NotificationUrl hívás után indítson egy Result hívást.
Rendszerünk a Result hívás hatására értesül arról, hogy a kereskedő oldala megkapta a tranzakció eredményét. Ezért amennyiben a Result hívásra nem kerül sor, a tranzakció rendszerünkben a "megválaszolhatatlan" állapotot veszi fel.
További részletekért a NotificationUrl használatáról látogassa meg a következő hivatkozást: URL Értesítés
A tranzakció állapotairól a rendszerünkben pedig a következő oldalon olvashat további információkat: Tranzakció Állapotok
Figyeljen arra, hogy Result kérést kizárólag ResponseUrl vagy NotificationUrl hívások hatására indítson. A kereskedő rendszeréből indokolatlanul, vagy ütemezett módon Result kérést indítani tilos!

Az API kérés általános információi

Művelet
HTTP kérés
Adatok
Result
POST
method=Result json={JSON encode-olt paraméterek}

API kérés paraméterek

A Result kérés egy (kötelező) paraméterrel rendelkezik
Paraméter
Típus
Érték
Leírás
TransactionId
string (32 karakter)
32 karakter hosszú md5 hash
A tranzakció azonosítója a BIG FISH Payment Gateway rendszerében.

Mintakód

Tranzakció eredményének lekérése Result használatával
curl --url 'https://system-test.paymentgateway.hu/api/payment/' \
--user 'sdk_test:86af3-80e4f-f8228-9498f-910ad' \
--user-agent 'Result | merchant-store.com | PHP | 7.3.0' \
--request 'POST' \
--data 'method=Result' \
--data 'json=
{
"TransactionId":"992c8e75435e6d4dfdf6415f0714cae8"
}'

API válasz paraméterek

A Result kérés eredményét JSON formában válaszoljuk meg. A válasz a következő paramétereket tartalmazza:
Paraméter
Típus
Érték
Leírás
StoreName
string
egyedi értékek
Rendszerünkben tárolt egyedi boltazonosító.
ProviderName
string
egyedi értékek
A tranzakcióhoz kiválasztott fizetési szolgáltató.
TransactionId
string
32 karakter hosszú md5 hash
A tranzakció azonosítója a BIG FISH Payment Gateway rendszerében.
ResultCode
string
A tranzakció státusza lehet:
 • SUCCESSFUL
 • PENDING
 • OPEN
 • ERROR
 • CANCELED
 • TIMEOUT
Hiba esetén a következő eredménykódok jelölik a hiba okát:
 • InactiveStore
 • MissingParameter
 • MissingRemoteAddress
 • UnauthorizedAccess
 • UnauthorizedRemoteAddress
 • UnknownStore
 • UnknownTransaction
 • WrongApikey
Jelzi a tranzakció eredményét. A tranzakció státuszokról a következő oldalon olvashat további információkat: Tranzakció státuszok
ResultMessage
string
leírás
Az egyes ResultCode értékek szöveges magyarázata.
Anum
string
egyedi értékek
A tranzakció engedélyszáma a fizetési szolgáltató rendszerében.
(Csak bizonyos szolgáltatók esetén.)
Amount
number
egyedi értékek
A tranzakció bruttó végösszege.
(Az összeg amit a vásárló kifizetett.)
Currency
string
(3 karakter)
 • HUF
 • EUR
 • USD
 • ...
A tranzakció devizaneme.
OrderId
string
egyedi értékek (kivéve e-mail címek, illetve személyes adatok)
A megrendelés azonosítója a kereskedő áruházában.
(Az inicializáció során átadott OrderId.)
UserId
string
egyedi értékek
(kivéve e-mail címek, illetve személyes adatok)
A vásárló azonosítója a kereskedő áruházában.
(Az inicializáció során átadott UserId.)
Language
string
(2 karakter)
 • HU (alapért.)
 • EN
 • DE
 • ...
(ISO 639-1 alapján)
A fizetési felület nyelve.
ProviderTransactionId
string
egyedi értékek
A tranzakció azonosítója a fizetési szolgáltató rendszerében.
AutoCommit
string
 • “true”
 • “false”
Jelzi, hogy a bank azonnal vagy később hajtja végre a tranzakciót.
(Az inicializáció során beállított AutoCommit értéke.)
CommitState
string
 • PENDING
 • APPROVED
 • DECLINED
Kétlépcsős tranzakció esetén jelzi a tranzakciós összeg állapotát.
• PENDING: az összeg zárolásra került, de még terhelésre vár (tranzakció lezárással)
• APPROVED: a végleges összeg beterhelése megtörtént
• DECLINED: a zárolt összeg feloldásra került (nem történt terhelés)
PaywallPaymentName
string (36 karakter)
 • null
 • UUID
A tranzakció PayWall azonosítója (kizárólag a PayWall segítségével indított fizetések esetén).
PaywallRecurringPaymentEnabled
string
 • "true"
 • "false"
Jelzi a vásárló hozzájárulását, hogy a kereskedő a jövőben az adott tranzakcióra hivatkozva újabb, ismétlődő tranzakciókat indíthasson (kizárólag a PayWall segítségével indított fizetések esetén).
PaymentRegistrationType
string
 • null
 • CIT
 • MIT
Jelzi a fizetési regisztráció típusát.
SzepPocket
string
 • null
 • accommodation
 • catering
 • leisure
A tranzakció inicializálása (Init) során megadott zsebazonosító (SZÉP Kártyás fizetés esetén).
ProviderResultCode
string
egyedi értékek, melyek csak az alábbi fizetési szolgáltatóktól származhatnak (szolgáltató és hozzá tartozó kód párosként felsorolva):
 • Barion2 (ErrorCode)
 • Borgun2 (ActionCode)
 • CIB (RC)
 • GP (PRCODE)
 • KHB
 • KHBSZEP
 • MKBSZEP
 • OTP (responsecode)
 • OTPAruhitel (status)
 • OTPSimple (resultCode / errorCodes)
 • PayU2 (error_code)
 • PayURest (cardResponseCode)
 • RaiffeisenPay (transactionStatus)
 • Saferpay (ErrorName)
 • Stripe (last_payment_error:code)
 • UniCredit (result)
 • VivaWallet (statusId)
A fizetési szolgáltató rendszeréből származó elsődleges eredmény- vagy hibakód.
ProviderResultCode2
string
egyedi értékek, melyek csak az alábbi fizetési szolgáltatóktól származhatnak (szolgáltató és hozzá tartozó kód párosként felsorolva):
 • GP (SRCODE)
 • KHB
 • KHBSZEP
 • PayU2 (add_cc_response_code)
 • RaiffeisenPay (trxStatusReasonCd / transactionReasonCode / transactionReasonProprietary)
 • Saferpay (ProcessorResult)
 • Stripe (last_payment_error:decline_code)
 • UniCredit (result_code)
 • VivaWallet (EventId / ResponseEventId)
A fizetési szolgáltató rendszeréből származó másodlagos eredmény- vagy hibakód.
PaymentLinkName
string (35 karakter)
egyedi értékek
A fizetési hivatkozás azonosítója a BIG FISH Payment Gateway rendszerében (amennyiben a tranzakció PayLink segítségével jött létre).
Created
string
dátum
A tranzakció létrehozásának ideje.
ResponseId
integer
egyedi értékek
A válaszüzenet egyedi azonosítója a BIG FISH Payment Gateway rendszerében.

Mintakód

A fenti Result kérésre adott válasz:
{
"StoreName": "sdk_test",
"ProviderName": "Borgun2",
"TransactionId": "992c8e75435e6d4dfdf6415f0714cae8",
"ResultCode": "SUCCESSFUL",
"ResultMessage": "Sikeres tranzakció",
"Anum": "006761",
"Amount": "100",
"Currency": "HUF",
"OrderId": "BF-TEST-ORDER",
"UserId": "BF-TEST-USER",
"Language": "HU",
"ProviderTransactionId": "tr_tzftXkC-fcwaVPiAVVNgotmIhY_QXydL",
"AutoCommit": "true",
"CommitState": "APPROVED",
"PaywallPaymentName": null,
"PaywallRecurringPaymentEnabled": "false",
"PaymentRegistrationType": null,
"SzepPocket": null,
"ProviderResultCode": "000",
"ProviderResultCode2": null,
"PaymentLinkName": null,
"Created": "2020-03-14 11:19:07",
"ResponseId": "3202109280600047703"
}