Search
K
Links

Fizetési rendszerhiba riasztás (PayAlert)

A PayAlert szolgáltatás használatával rendszerünk automatikus riasztási értesítéseket küld a kereskedő számára. Az értesítések alapja a tranzakciók állapotának és státuszának vizsgálata, illetve a szolgáltatásban vagy a terminálokon fellépő üzemzavar. A PayAlert a következő esetekben küldhet riasztást:
  • kritikus hiba a terminálon
  • nincs sikeres tranzakció
  • magas a "megválaszolhatatlan" állapotú tranzakciók aránya
  • magas a nem sikeres státuszú tranzakciók aránya
Egyes hibatípusoknál a PayAlert az üzemzavar megszűnéséről egy újabb értesítést is küld a kereskedőnek.
A kiegészítő szolgáltatásokat, így a PayAlert használatát is külön kell kérelmezni ügyfélszolgálatunkon, melyet a következő címre írt üzenettel tehet meg:
Az értesítéseket rendszerünk a következő módokon juttatja el a kereskedőnek:
  • szöveges üzenetben (értesítés egy előre megadott email címre, vagy címekre)
  • URL hívással (értesítés egy előre beállított URL címre)
URL hívás esetén az adatok POST metódussal, JSON formában kerülnek átadásra. Az értesítés tartalmazza a riasztás típusát és az adott riasztásra jellemző paramétereket is. A kereskedő oldalának HTTP 200-as válasszal jeleznie kell rendszerünk számára, hogy fogadta az értesítést.