Search
K
Links

Tranzakció részletes adatainak lekérdezése (Details)

Működés

Használja a Details hívást a tranzakció részletes adatainak lekérdezéséhez. Míg a Result hívásra adott válasz csupán a tranzakció alapadatait hordozza, a Details hívás további részletes információkat is tartalmaz az adott tranzakcióról (pl. szolgáltató specifikus adatokat).

Az API kérés általános információi

Művelet
HTTP kérés
Adatok
Details
POST
method=Details json={JSON encode-olt paraméterek}

API kérés paraméterek

A Details kérés a következő paraméterekkel rendelkezik (a TransactionId átadása kötelező)
Paraméter
Típus
Érték
Leírás
TransactionId
string
32 karakter hosszú md5 hash
A tranzakció azonosítója a BIG FISH Payment Gateway rendszerében.
GetRelatedTransactions
boolean
 • true (alapért.)
 • false
Olyan korábbi tranzakciók részletes adatainak lekérése, melyek OrderId paramétere megegyezik az aktuális tranzakció OrderId értékével.
GetInfoData
boolean
 • true
 • false (alapért.)
Kérés a vásárlásra vonatkozó Info adatok visszaadására.
(Init, InitRP vagy PaymentLinkCreate hívások során átadott vásárlási adatok esetén.)

Mintakód

A tranzakció részletes adatainak lekérése Details használatával:
curl --url 'https://system-test.paymentgateway.hu/api/payment/' \
--user 'sdk_test:86af3-80e4f-f8228-9498f-910ad' \
--user-agent 'Details | merchant-store.com | PHP | 7.3.0' \
--request 'POST' \
--data 'method=Details' \
--data 'json=
{
"TransactionId":"a4d6f6f27f2116da21da62d705dbd7ef",
"GetRelatedTransactions":false,
"GetInfoData":false
}'

API válasz paraméterek

Az Details kérés eredményét JSON formában válaszoljuk meg. A válasz a következő paramétereket tartalmazza:
Paraméter
Típus
Érték
Leírás
CommonData
JSON object
egyedi értékek
A tranzakció alapadatai.
(A Result hívás során is visszaadott adatok.)
ProviderSpecificData
JSON object
egyedi értékek
Szolgáltató specifikus kiegészítő adatok.
RelatedTransactions
JSON object
egyedi értékek
Olyan korábbi tranzakciók adatai melyek OrderId paramétere megegyezik az aktuális tranzakció OrderId értékével.
InfoData
JSON object
egyedi értékek
Az Info objektum adatai.
ResultCode
string
Az API kérés eredménye lehet:
 • SUCCESSFUL
Hiba esetén a következő eredménykódok jelölik a hiba okát:
 • InactiveStore
 • MissingParameter
 • MissingRemoteAddress
 • UnauthorizedAccess
 • UnauthorizedRemoteAddress
 • UnknownStore
 • UnknownTransaction
 • WrongApikey
(Továbbá a szolgáltatókra vonatkozó specifikus eredménykódok is megjelenhetnek itt.)
Jelzi az API kérés eredményét:
 • SUCCESSFUL: az API kérés sikeres.
ResultMessage
string
leírás
Az egyes ResultCode értékek szöveges magyarázata.
ProviderName
string
egyedi értékek
A tranzakcióhoz kiválasztott fizetési szolgáltató.
ResponseId
integer
egyedi értékek
A válaszüzenet egyedi azonosítója a BIG FISH Payment Gateway rendszerében.
Mintakód
A fenti Details kérésre adott válasz (formázást követően):
{
"CommonData":
{
"StoreName": "sdk_test",
"ProviderName": "OTPSimple",
"TransactionId": "a4d6f6f27f2116da21da62d705dbd7ef",
"ResultCode": "SUCCESSFUL",
"ResultMessage": "Sikeres tranzakció",
"Anum": "006766",
"Amount": "100",
"Currency": "HUF",
"OrderId": "BF-TEST-ORDER",
"UserId": "BF-TEST-USER",
"Language": "HU",
"ProviderTransactionId": "tr_GVaydOjpVySGJycK15glvGgbLGxmCQyf",
"AutoCommit": "false",
"CommitState": "APPROVED",
"Created": "2020-03-14 11:19:07",
"ResponseId": "3202109280600047706"
},
"ProviderSpecificData":
{
...
"Amount": "100",
"Currency": "HUF",
"Language": "HU",
"OrderId": "BF-TEST-ORDER",
"UserId": "BF-TEST-USER",
"ResponseUrl": "https://demo.paymentgateway.hu/response.php",
"NotificationUrl": null,
"MaxNotificationSendAttempts": 0,
"NotificationSendAttempts": 0,
"NotificationSendSuccess": 0,
"Extra": null,
"AutoCommit" : "0",
"CommitState": "1",
"HasRefund": "0",
"Created": "2017-11-17 13:12:36",
"LastModified": "2017-11-17 13:14:07",
"InvoiceDate": null,
"TransactionLogs":
[
...
{
"logMessage": "getInitResponse(): SUCCESSFUL",
"stamp": "2017-11-17 13:12:36"
},
{
"logMessage": "Transaction initialized...",
"stamp": "2017-11-17 13:12:36"
}
],
"GatewayPaymentPage": null,
"ModuleName": null,
"ModuleVersion": null,
"StoreProviderId": "3103",
"Error": null,
"ResultMessage": null
},
"RelatedTransactions": null,
"InfoData": null,
"ResultCode": "SUCCESSFUL",
"ResultMessage": null,
"ProviderName": "Borgun2",
"ResponseId": "3202109280600047706"
}