Fizetési folyamat (fizetőeszköz-regisztrációhoz)

A fizetési folyamat leírását négy részre bontottuk a könnyebb átláthatóság miatt. Az elválasztás alapját a kereskedő boltjából indított négy fő lépés adja, ezek a lépések a következők:

A. Init - kétlépcsős tranzakció inicializálása és a vásárló adatainak átadása rendszerünknek B. Start - kétlépcsős tranzakció indítása és a vásárló átirányítása a fizetési szolgáltatóhoz C. Result - kétlépcsős tranzakció eredményének lekérése rendszerünkből D. Close - kétlépcsős tranzakció lezárása

Az A, B és C lépések együttesen adják ki a vásárló jelenlétében történő fizetési folyamatot, ami a tranzakciós összeg zárolásával végződik.

A D lépés az első három lépést követően később is elvégezhető, de ennek hatására fejeződik be a tranzakció terheléssel, vagy a zárolt összeg feloldásával.

A felsorolt pontok egy sikeres fizetési folyamatot írnak le.

A. Init - kétlépcsős tranzakció inicializálása és a vásárló adatainak átadása rendszerünknek

 1. A kereskedő oldala rögzíti a vásárló elektronikus fizetési szándékát,

 2. ezután a kereskedő oldala új, kétlépcsős fizetési tranzakciót kezdeményez rendszerünkben.

 3. Rendszerünk hitelesíti a beérkezett kérést (autentikáció),

 4. ezután rendszerünk egy egyedi tranzakció azonosítót (TransactionId) küld vissza a kereskedőnek (sikeres hitelesítés esetén). Ez a tranzakció azonosító lesz a referencia tranzakció azonosító, amit később a rákövetkező fizetéseknél meg kell adni.

 5. A kereskedő oldala tárolja az egyedi referencia tranzakció azonosítót.

Hitelesítés (autentikáció) során rendszerünk a következőket ellenőrzi:

 • a kereskedő boltja szerepel rendszerünkben a megadott boltnév (StoreName) és API kulcs (ApiKey) párossal

 • az API kérés a kereskedő által előre megadott IP címről érkezik (az engedélyezett IP címeket a PayAdmin felületén adhatja meg a megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználó)

 • a kereskedő boltjához hozzá van rendelve a tranzakcióban szereplő szolgáltatás, devizanem és végrehajtási mód (a szolgáltatás ebben az esetben a fizetési szolgáltatót takarja, a végrehajtási mód pedig az azonnali vagy későbbi terhelést jelöli)

 • a kereskedő boltjánál engedélyezve van az egykattintásos fizetés funkció

A TransactionId olyan egyedi azonosító melyet a BIG FISH Payment Gateway rendszere hoz létre. Segítségével egy tranzakció egyértelműen beazonosítható rendszerünkben és a PayAdmin felületén. Fontos, hogy a TransactionId nem azonos a ProviderTransactionId azonosítóval. Utóbbi az egyes fizetési szolgáltatók saját rendszereiben azonosítja be az adott tranzakciót.

B. Start - kétlépcsős tranzakció indítása és a vásárló átirányítása a fizetési szolgáltatóhoz

 1. A kereskedő oldala átirányítja a vásárlót rendszerünkbe (HTTP Redirect) a tárolt tranzakció azonosítóval.

 2. Rendszerünk ellenőrzi a tranzakció azonosítót és átirányítja a vásárlót a fizetési szolgáltatóhoz (sikeres ellenőrzés esetén).

 3. A vásárló megadja bankkártya adatait (vagy kiválasztja a megfelelő mobiltárcát) a fizetési szolgáltató oldalán. (Ezen a ponton a vásárló átirányításra kerülhet a kártyakibocsátó bankhoz, ahol személyazonosságát 3DS hitelesítési folyamattal igazolhatja.)

 4. A fizetési szolgáltató eltárolja a fizetőeszköz adatait és visszairányítja a vásárlót rendszerünkbe, majd megtörténik a tranzakció összegének befoglalása.

 5. Rendszerünk lekérdezi a befoglalás eredményét a fizetési szolgáltatótól, majd beállítja a tranzakció státuszát a fizetési szolgáltató válasza alapján,

 6. ezután rendszerünk a tranzakció azonosítóval visszairányítja a vásárlót a kereskedő oldalára (az inicializáció (Init) során megadott visszatérési URL címre (ResponseUrl)).

 7. Ezzel párhuzamosan rendszerünk a tranzakció végstátuszának beállítását követően aszinkron módon meghívja az inicializáció (Init) során átadott NotificationUrl címet is.

A B.3. lépésben leírt 3DS hitelesítési folyamat (3D Secure vagy 3D Secure Code) a pénzügyi visszaélések megakadályozását célzó megoldás. Fizetés során a 3DS a kötelező kártyaadatok bekérésén túl egy egyszer használatos kóddal biztosítja a kártyabirtokos védelmét visszaélésekkel szemben. Használata egyszerű, a vásárlónak mindössze egy mobiltelefonra van szüksége.

C. Result - kétlépcsős tranzakció eredményének lekérése rendszerünkből

 1. A kereskedő oldala a ResponseUrl hívás hatására egy tranzakció azonosítót tartalmazó Result kéréssel lekérdezi a befoglalás eredményét rendszerünkből.

 2. Rendszerünk ellenőrzi a tranzakció azonosítót,

 3. ezután rendszerünk megválaszolja a befoglalás státuszát a kereskedő oldalának (sikeres ellenőrzés esetén).

 4. A kereskedő oldala tárolja a befoglalás státuszát és értesíti a vásárlót a tranzakció eredményéről.

Figyeljen arra, hogy minden NotificationUrl hívást követően is indítson egy Result kérést rendszerünk felé.

D. Close - Kétlépcsős tranzakció lezárása

 1. A kereskedő kezdeményezi a tranzakció lezárását a tranzakció azonosító segítségével (TransactionId) és a lezárás módjának megadásával, mely lehet: • a teljes befoglalt összeg terhelése • a befoglalt összeg részterhelése (és a maradék összeg feloldása) • a teljes befoglalt összeg feloldása

 2. Rendszerünk hitelesíti a beérkezett kérést, majd továbbítja azt a fizetési szolgáltató felé, aki végrehajtja a tranzakció lezárását.

 3. Ezután rendszerünk megválaszolja a lezárás eredményét a kereskedő oldalának (sikeres hitelesítés esetén).

 4. A kereskedő oldala tárolja a kapott választ és értesíti a vásárlót a tranzakció eredményéről.

Last updated