Kétlépcsős tranzakció lezárása (Close)

Működés

Használja a Close hívást egy kétlépcsős tranzakció lezárásához. A Close segítségével jelezheti a fizetési szolgáltató számára, hogy a vásárló számláján korábban befoglalt összeget teljes egészében megterhelje, részben terhelje meg vagy szabadítsa fel.

Próbálja ki ezt a funkciót!

API kérés paraméterek

Az API kérés általános információi

Terhelés

Teljes összeg terhelésére a Close hívás során két lehetőség van (elég csupán az egyiket alkalmazni):

 • a hívás során ne adja át az ApprovedAmount paramétert

 • amennyiben mégis átadja az ApprovedAmount paramétert, annak értéke legyen 0

Mindkét eljárás jelzi a fizetési szolgáltató számára, hogy a korábban befoglalt teljes összeggel terhelje meg a vásárló számláját.

Részterhelés

Részösszeg terheléséhez, a Close hívás során adja át a terhelni kívánt részösszeget az ApprovedAmount paraméterben. Ilyen esetben kizárólag az ApprovedAmount-ban megadott részösszeg kerül terhelésre. Az eredetileg befoglalt összeg és a részösszeg közötti különbözet automatikusan feloldásra kerül a vásárló számláján (többszörös, egymást követő részösszeg terhelésre ezért nincs lehetőség).

Részösszeg terhelését csak bizonyos fizetési szolgáltatók támogatják. Ez a funkció jelenleg a következő szolgáltatóknál érhető el:

 • Barion Smart Gateway

 • Global Payments

 • K&H Bank

 • PayPal REST

 • SimplePay

 • UniCredit

 • Wordline - Saferpay

Feloldás

Foglalás feloldásához, a Close hívás során adja át az Approved paramétert, melynek értéke legyen "false". Ennek hatására a fizetési szolgáltató feloldja a teljes korábban befoglalt összeget a vásárló számláján (ezért részösszeg feloldására nincs lehetőség).

API kérés paraméterek

A Close kérés paraméterei közül a TransactionId átadása kötelező:

Mintakód

Kétlépcsős tranzakció lezárása Close használatával:

curl --url 'https://system-test.paymentgateway.hu/api/payment/' \
 --user 'sdk_test:86af3-80e4f-f8228-9498f-910ad' \
 --user-agent 'Close | merchant-store.com | PHP | 7.3.0' \
 --request 'POST' \
 --data 'method=Close' \
 --data 'json=
  {
    "TransactionId":"a4d6f6f27f2116da21da62d705dbd7ef",
    "Approved":"true"
  }'

API válasz paraméterek

A Close kérés eredményét JSON formában válaszoljuk meg. A válasz a következő paramétereket tartalmazza:

Mintakód

A fenti Close kérésre adott sikeres válasz:

{
  "TransactionId": "a4d6f6f27f2116da21da62d705dbd7ef",
  "ResultCode": "SUCCESSFUL",
  "Approved": true,
  "ApprovedAmount": 100,
  "ReservedAmount": 100,
  "ResultMessage": null,
  "ResponseId": "3202109280600047705"
}

Last updated