Search
K
Links

Fizetési hivatkozás érvénytelenítése

Működés

Használja a PaymentLinkCancel funkciót egy fizetési hivatkozás érvénytelenítéséhez. Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag olyan fizetési hivatkozás érvényteleníthető, amelyhez még nem tartozik sikeres tranzakció és a link még érvényes, tehát nem járt le és nem lett érvénytelenítve.
Egy sikeresen érvénytelenített fizetési hivatkozás nem élesíthető újra, ezért érvénytelenítés után a fizetési hivatkozással később sem hajthatók végre újabb tranzakciók. Egy érvénytelenített fizetési hivatkozással megegyező fizetéshez újabb hivatkozás létrehozása szükséges.

API kérés paraméterek

Az API kérés általános információi

Művelet
HTTP kérés
Adatok
PaymentLinkCancel
POST
method=PaymentLinkCancel json={JSON encode-olt paraméterek}
Kötelező paraméterek
Paraméter
Típus
Érték
Leírás
PaymentLinkName
string
(35 karakter)
egyedi érték
A fizetési hivatkozás egyedi azonosítója a BIG FISH Payment Gateway rendszerében.

Mintakód

Fizetési hivatkozás érvénytelenítése PaymentLinkCancel kérés használatával:
curl --url 'https://system-test.paymentgateway.hu/api/payment/' \
--user 'sdk_test:86af3-80e4f-f8228-9498f-910ad' \
--user-agent 'PaymentLinkCancel | merchant-store.com | PHP | 7.3.0' \
--request 'POST' \
--data 'method=PaymentLinkCancel' \
--data 'json=
{
"PaymentLinkName":"pl_d6b8323abb1c839a8cd6434c67bbbbef"
}'

API válasz paraméterek

A PaymentLinkCancel kérést eredményét JSON formában válaszoljuk meg. A válasz a következő paramétereket tartalmazza:
Paraméter
Típus
Érték
Leírás
PaymentLinkName
string
(35 karakter)
egyedi értékek
A fizetési hivatkozás egyedi azonosítója a BIG FISH Payment Gateway rendszerében.
Status
string
 • PENDING
 • SUCCESSFUL
 • ERROR
 • CANCELED
 • TIMEOUT
A fizetési hivatkozás státusza.
ResultCode
string
 • SUCCESSFUL
Hiba esetén a következő eredménykódok jelölik a hiba okát:
 • InactiveStore
 • MissingParameter
 • MissingRemoteAddress
 • UnauthorizedAccess
 • UnauthorizedRemoteAddress
 • UknownPaymentLink
 • UnknownStore
 • WrongApikey
Jelzi a hívás eredményét.
ResultMessage
string
leírás
Az egyes ResultCode értékek szöveges magyarázata.
ResponseId
integer
egyedi értékek
A válaszüzenet egyedi azonosítója a BIG FISH Payment Gateway rendszerében.

Mintakód

A PaymentLinkCancel kérésre adott válasz:
{
"PaymentLinkName":"pl_d6b8323abb1c839a8cd6434c67bbbbef",
"Status":"CANCELED",
"ResultCode":"SUCCESSFUL",
"ResultMessage":"Fizetési link érvénytelenítése sikeres",
"ResponseId": "3202109280600047728"
}