MIT fizetéstípusok

A kereskedő által kezdeményezett ismétlődő fizetéseknek négy típusát különböztetjük meg. Azt, hogy egy fizetés melyik típusba tartozik a következő tényezők kombinációja határozza meg:

 • fizetés gyakorisága, amit a Frequency paraméter szabályoz

 • fizetés összege, ami az AmountIndicator paraméterrel adható meg (jelzi, hogy a rákövetkező tranzakció összege megegyezik a referencia tranzakció összegével, vagy az összeg tetszőleges lehet)

 • regisztráció lejáratának dátuma, amit az ExpireDate paraméter határoz meg (rákövetkező tranzakciók a paraméterben megadott időpontig hozhatók létre)

A felsorolt, fizetéstípust meghatározó tényezők SCA adatként jelennek meg az Info paraméterben. Ezek átadásához használja az Info paraméterben található Order objektum alatti RecurringPayment objektumot.

A MIT fizetések négy típusa

Felhasználás alapú fizetés (OnDemand)

Ennél a típusnál a fizetési gyakoriság és az összeg is változó lehet. Jellemző felhasználási területei a járműbérlés, járműmegosztás, személyszállító szolgáltatások, stb.

Felhasználás alapú fizetéshez a referencia tranzakció létrehozásánál figyeljen a következőkre:

 • a Frequency paraméter nincs megadva vagy értéke “0“

 • az AmountIndicator paraméter nincs megadva vagy értéke “02”

Eredmény: a kereskedő tetszőleges gyakorisággal és tetszőleges összeggel hozhat létre rákövetkező tranzakciókat (az ExpireDate paraméterben megadott időpontig) a kártyabirtokos jelenléte nélkül.

Egyenlegfeltöltés (TopUp)

Ennél a típusnál a fizetési gyakoriság változó, de az összeg adott. Jellemző felhasználási területe az egyenlegfeltöltés.

Egyenleg feltöltéshez a referencia tranzakció létrehozásánál figyeljen a következőkre:

 • a Frequency paraméter nincs megadva vagy értéke “0”

 • az AmountIndicator paraméter értéke “01”

Eredmény: a kereskedő tetszőleges gyakorisággal, de csak a referencia tranzakció értékével megegyező összeggel hozhat létre rákövetkező tranzakciókat (az ExpireDate paraméterben megadott időpontig) a kártyabirtokos jelenléte nélkül.

Beszedési megbízás (BillPayment)

Ennél a típusnál a fizetés gyakorisága adott, de az összege változó lehet. Jellemző felhasználási területe a számlabefizetés.

Beszedési megbízáshoz a referencia tranzakció létrehozásánál figyeljen a következőkre:

 • a Frequency paraméter értéke meg van adva

 • az AmountIndicator paraméter nincs megadva vagy értéke “02”

Eredmény: a kereskedő a Frequency paraméterben megadott gyakorisággal, de tetszőleges összeggel hozhat létre rákövetkező tranzakciókat (az ExpireDate paraméterben megadott időpontig) a kártyabirtokos jelenléte nélkül.

Ismétlődő fizetés, előfizetés (Subscription)

Ennél a típusnál a fizetés gyakorisága és az összege is adott. Jellemző felhasználási területei az előfizetések, Netflix, Spotify, stb.

Ismétlődő fizetéshez, előfizetéshez a referencia tranzakció létrehozásánál figyeljen a következőkre:

 • a Frequency paraméter értéke meg van adva

 • az AmountIndicator paraméter értéke “01”

 • az ExpirationDate paraméter értéke meg van adva

Eredmény: a kereskedő Frequency paraméterben megadott gyakorisággal és kizárólag a referencia tranzakció értékével megegyező összegben hozhat létre rákövetkező tranzakciókat (az ExpireDate paraméterben megadott időpontig) a kártyabirtokos jelenléte nélkül.

Szabályos, ismétlődő fizetések kizárólag a leírtaknak megfelelően paraméterezett referencia tranzakcióra hivatkozva hozhatók létre. Az ismétlődő fizetésekhez kapcsolódó felelősségvállalás csak ebben az esetben kerül át a kereskedőről a kártyakibocsátóra.

A MIT fizetési típusok főbb jellemzőit a következő táblázatban foglaljuk össze

TípusGyakoriságVégösszegLejáratFelelősség

Felhasználás­ alapú fizetés (OnDemand)

VÁLTOZÓ: a rákövetkező tranzakciók gyakorisága tetszőleges

VÁLTOZÓ: a rákövetkező tranzakciók összege eltérhet a referencia tranzakció összegétől

opcionális

kereskedő

Egyenlegfeltöltés

(TopUp)

VÁLTOZÓ: a rákövetkező tranzakciók gyakorisága tetszőleges

FIX: a rákövetkező tranzakciók összege megegyezik a referencia tranzakció összegével

opcionális

kereskedő

Beszedési megbízás

(BillPayment)

FIX: a rákövetkező tranzakciók csak megadott időközönként indíthatók

VÁLTOZÓ: a rákövetkező tranzakciók összege eltérhet a referencia tranzakció összegétől

opcionális

kereskedő

Ismétlődő fizetés, előfizetés

(Subscription)

FIX: a rákövetkező tranzakciók csak megadott időközönként indíthatók

FIX: a rákövetkező tranzakciók összege megegyezik a referencia tranzakció összegével

kötelező

kártyakibocsátó

Last updated