Search
K
Links
Comment on page

Visszatérítési igény beküldése (Refund)

A PayRefund kiegészítő szolgáltatással SZÉP Kártyás tranzakciók esetén is beküldhető egy visszatérítési kérés (Refund) API hívás segítségével a rendszerünk felé. A SZÉP Kártyás visszatérítési kérésekről a beküldés másnapján egy csv állományt generálunk, mely tartalmazza a visszatérítés végrehajtásához szükséges információkat a fizetési szolgáltatók számára. Ezeket az állományokat naponta továbbítjuk a fizetési szolgáltatók felé email vagy SFTP segítségével. Igény esetén ezeket a csv állományokat a kereskedő számára is továbbítjuk e-mailben (befogadási e-mail cím megadását követően).
A visszatérítési igények sikeres beküldését követően a teljesítés minden esetben az adott fizetési szolgáltató hatáskörébe tartozik és akár több napot, vagy több hetet is igénybe vehet.

Működés

Használja a Refund hívást egy sikeres tranzakció összegének teljes vagy részleges visszatérítésére.

Az API kérés általános információi

Művelet
HTTP kérés
Adatok
Refund
POST
method=Refund json={JSON encode-olt paraméterek}

API kérés paraméterek

A Refund kérés a következő paraméterekkel rendelkezik (a TransactionId és Amount átadása kötelező):
Paraméter
Típus
Érték
Leírás
TransactionId
string
32 karakter hosszú md5 hash
A tranzakció azonosítója a BIG FISH Payment Gateway rendszerében.
Amount
number
egyedi értékek
Visszatérítésre kerülő összeg az eredeti tranzakció pénznemében.
Extra
string
egyedi értékek
Egyéb illetve szolgáltató specifikus adatok.
(További részletekről az Extra adatok pontban olvashat.)

Mintakód

A tranzakció összegének részleges vagy teljes visszatérítése Refund használatával:
curl --url 'https://system-test.paymentgateway.hu/api/payment/' \
--user 'sdk_test:86af3-80e4f-f8228-9498f-910ad' \
--user-agent 'Refund | merchant-store.com | PHP | 7.3.0' \
--request 'POST' \
--data 'method=Refund' \
--data 'json=
{
"TransactionId":"a4d6f6f27f2116da21da62d705dbd7ef",
"Amount":100
}'

API válasz paraméterek

A Refund kérés eredményét JSON formában válaszoljuk meg. A válasz a következő paramétereket tartalmazza:
Paraméter
Típus
Érték
Leírás
TransactionId
string
32 karakter hosszú md5 hash
A tranzakció azonosítója a BIG FISH Payment Gateway rendszerében.
ResultCode
string
A visszatérítés beküldésének eredménye a következők egyike lehet:
  • SUCCESSFUL
Hiba esetén a következő eredménykódok jelölik a hiba okát:
  • InactiveStore
  • MissingParameter
  • MissingRemoteAddress
  • UnauthorizedAccess
  • UnauthorizedRemoteAddress
  • UnknownStore
  • UnknownTransaction
  • WrongApikey
(Továbbá a szolgáltatókra vonatkozó specifikus eredménykódok is megjelenhetnek itt.)
Jelzi a visszatérítés beküldésének eredményét:
  • SUCCESSFUL: a visszatérítés beküldése sikeres
ResultMessage
string
leírás
Az egyes ResultCode értékek szöveges magyarázata.
RefundRequestId
string
egyedi értékek
A visszatérítés kérésének azonosítója a fizetési szolgáltató rendszerében.
(Egyes fizetési szolgáltatóknál nem rendelkezik értékkel.)
RefundTransactionId
string
egyedi értékek
A visszatérítés azonosítója a fizetési szolgáltató rendszerében.
(Egyes fizetési szolgáltatóknál nem rendelkezik értékkel.)
RefundAuthorizationCode
string
egyedi értékek
A visszatérítés engedélyszáma a fizetési szolgáltató rendszerében.
(Egyes fizetési szolgáltatóknál nem rendelkezik értékkel.)
RefundId
string (35 karakter)
egyedi értékek
A visszatérítés egyedi azonosítója a BIG FISH Payment Gateway rendszerében.
ResponseId
integer
egyedi értékek
A válaszüzenet egyedi azonosítója a BIG FISH Payment Gateway rendszerében.

Mintakód

A fenti Refund kérésre adott válasz:
{
"TransactionId": "a4d6f6f27f2116da21da62d705dbd7ef",
"ResultCode": "SUCCESSFUL",
"ResultMessage": null,
"RefundRequestId": null,
"RefundTransactionId": null,
"RefundAuthorizationCode": null
"RefundId": "rf_b0fd9b0381bb54568870a6c22d6a086f",
"ResultMessage": null,
"ResponseId": "3202109280600047707"
}