Fizetési folyamat (rákövetkező fizetés)

A rákövetkező fizetési folyamat leírását két részre bontottuk a könnyebb átláthatóság miatt. Az elválasztás alapját a kereskedő boltjából indított két fő lépés adja, ezek a lépések a következők:

A. InitRP - rákövetkező tranzakció inicializálása a referencia tranzakció segítségével B. StartRP - rákövetkező tranzakció indítása (a vásárló itt nincs jelen)

A kettébontás ellenére a felsorolt pontok együttesen adják ki a teljes fizetési folyamatot. A felsorolt pontok egy sikeres fizetési folyamatot írnak le.

A. InitRP - rákövetkező tranzakció inicializálása meglévő referencia tranzakció segítségével

 1. A kereskedő oldala a referencia tranzakcióra hivatkozva új fizetési tranzakciót kezdeményez rendszerünkben.

 2. Rendszerünk hitelesíti a beérkezett kérést (autentikáció),

 3. ezután rendszerünk egy egyedi tranzakció azonosítót (TransactionId) küld vissza a kereskedőnek (sikeres hitelesítés esetén).

 4. A kereskedő oldala tárolja az egyedi tranzakció azonosítót.

Hitelesítés (autentikáció) során rendszerünk a következőket ellenőrzi:

 • a kereskedő boltja szerepel rendszerünkben a megadott boltnév (StoreName) és API kulcs (ApiKey) párossal

 • az API kérés a kereskedő által előre megadott IP címről érkezik (az engedélyezett IP címeket a PayAdmin felületén adhatja meg a megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználó)

 • a kereskedő boltjához hozzá van rendelve a tranzakcióban szereplő szolgáltatás, devizanem és végrehajtási mód (a szolgáltatás ebben az esetben a fizetési szolgáltatót takarja, a végrehajtási mód pedig az azonnali vagy későbbi terhelést fedi)

 • a kereskedő boltjánál engedélyezve van az ismétlődő fizetés funkció

 • a megadott referencia tranzakcióhoz aktív fizetőeszköz-regisztráció tartozik

A TransactionId olyan egyedi azonosító melyet a BIG FISH Payment Gateway rendszere hoz létre. Segítségével egy tranzakció egyértelműen beazonosítható rendszerünkben és a PayAdmin felületén. Fontos, hogy a TransactionId nem azonos a ProviderTransactionId azonosítóval. Utóbbi az egyes fizetési szolgáltatók saját rendszereiben azonosítja be az adott tranzakciót.

B. StartRP - rákövetkező tranzakció indítása meglévő referencia tranzakció segítségével

 1. Rendszerünk ellenőrzi a referencia tranzakció azonosítót és elindítja a tranzakciót a fizetési szolgáltató rendszerében (sikeres ellenőrzés esetén).

 2. Rendszerünk lekérdezi a tranzakció eredményét a fizetési szolgáltatótól, majd beállítja a tranzakció státuszát a fizetési szolgáltató válasza alapján.

 3. Ezután rendszerünk visszaadja a tranzakció eredményét.

 4. Ezzel párhuzamosan rendszerünk a tranzakció végstátuszának beállítását követően aszinkron módon meghívja az inicializáció (InitRP) során átadott NotificationUrl címet is.

 5. A kereskedő oldala tárolja a tranzakció státuszát és értesíti a vásárlót a tranzakció eredményéről.

Figyeljen arra, hogy minden NotificationUrl hívást követően indítson egy Result kérést rendszerünk felé.

Last updated