Bankkártya regisztráció visszavonása

A K&H Bankon keresztül indított fizetőeszköz-regisztrációval egybekötött tranzakció esetén a fizetés visszavonása (napon belüli sztornózás) a fizetőeszköz-regisztráció visszavonását is magával vonja. Ennek értelmében ha a vásárló visszavonja azt a fizetést amely során az adott fizetőeszközt regisztrálta, azzal az adott fizetőeszköz-regisztráció is automatikusan törlődik. A fizetés visszavonása során törlődő fizetőeszközzel további rákövetkező fizetés nem indítható (ehhez új regisztráció szükséges a vásárló részéről).

Mivel a fizetés visszavonásának időpontja meghatározza a visszavonás típusát, ez hatással van a regisztrált-fizetőeszköz törlésére is, ami több lehetséges forgatókönyvet jelent.

Visszavonás (el nem számolt fizetés)

Egy sikeresen végrehajtott fizetés mindaddig visszavonható (sztornózható), amíg nem kerül elszámolásra a fizetési szolgáltató rendszerében. Az elszámolásra jellemzően éjfélkor kerül sor, így a kereskedő kizárólag a tranzakció létrejöttének napján élhet a sztornó lehetőségével (és kizárólag a fizetés teljes összegére nézve).

Az éjfélig visszavont fizetések esetén a kapcsolódó fizetőeszköz-regisztráció törlésre kerül (rákövetkező fizetés már nem indítható).

Visszatérítés (elszámolt fizetés)

Amennyiben egy sikeresen végrehajtott fizetést nem vonnak vissza éjfélig, a fizetés elszámolásra kerül a fizetési szolgáltató rendszerében. Az elszámolt fizetés már nem sztornózható, az adott összegre kizárólag teljes vagy részleges visszatérítés kérhető csupán (Refund használatával).

Az elszámolt fizetés visszatérítése esetén az adott fizetéshez kapcsolódó fizetőeszköz-regisztráció érvényes marad (rákövetkező fizetés továbbra is indítható).

Kétlépcsős fizetés (befoglalás és feloldás/terhelés)

Kétlépcsős fizetés esetén a befoglalt összeg feloldása vagy terhelése határozza meg a fizetőeszköz-regisztráció sorsát:

  • előzetesen befoglalt összeg feloldása (még a terhelés előtt) visszavonásnak minősül, így a sztornózáshoz hasonló módon, az összeg feloldása a fizetéshez használt fizetőeszköz-regisztrációt is törli (rákövetkező fizetés már nem indítható)

  • előzetesen befoglalt összeg részleges vagy teljes terhelését követően két eset lehetséges:

    • a terhelt összeg éjfélig visszavonható (sztornó), ilyenkor a fizetéshez használt fizetőeszköz-regisztráció törlésre kerül (rákövetkező fizetés már nem indítható)

    • a terhelt összeg éjfél után elszámolásra kerül és csak visszatérítés (Refund) útján kerülhet vissza a vásárló számlájára, ilyenkor a fizetéshez használt fizetőeszköz-regisztráció érvényes marad (rákövetkező fizetés továbbra is indítható)

Last updated