Search
K
Links
Comment on page

Verifikáció inicializálása (Init)

Működés

Használja az inicializálás (Init) funkciót egy új bankkártya-verifikáció kezdeményezésére. Az inicializálás során a kereskedő oldala átadja a tranzakció és a vásárló adatait rendszerünknek. Ennek hatására rendszerünk létrehoz egy új tranzakciós rekordot a kereskedőtől kapott adatok felhasználásával. Sikeres inicializálás esetén az új rekord mellett rendszerünk létrehoz egy új tranzakció azonosítót is (TransactionId), majd visszaadja ezt az azonosítót a kereskedő oldalának.
Verifikáció inicializálása során figyeljen a következőkre:
 • Ne adjon meg összeget az Init kérés indítása során.
 • Adja meg a kereskedő rendszerében tárolt, egyedi UserId paramétert (megadása fizetőeszköz-verifikációnál kötelező). Az egyes vásárlók az inicializálás során átadott UserId paraméter segítségével azonosíthatók be (egy vásárló akár több fizetőeszközt is regisztrálhat).
 • Használjon erős ügyfél-hitelesítést (PSD2-SCA) a vásárló adatainak átadásához. Erről a következő oldalon olvashat részletesebben: Erős ügyfél-hitelesítés (PSD2/SCA)
 • Tárolja le az Init kérésre visszaadott tranzakció azonosítót, mivel később ennek segítségével hivatkozhat az adott tranzakcióra.
Az inicializációban a fizetési szolgáltatók nem vesznek részt, ez a folyamat kizárólag a kereskedő oldala és a BIG FISH Payment Gateway rendszere között zajlik.
Mobilalkalmazás fejlesztésnél biztosítsa, hogy az inicializációra a szerver oldalon kerüljön sor. Biztonsági okokból az inicializáció nem történhet meg a mobilalkalmazásban.

API kérés paraméterek

Az API kérés általános információi

Művelet
HTTP kérés
Adatok
Init
POST
method=Init json={JSON encode-olt paraméterek}
Az API kérésekhez kapcsolódó paramétereket két táblázatba soroljuk fel a könnyebb átláthatóság kedvéért. Természetesen az egyes paraméterek megjelenhetnek ugyanabban az API kérésben.
Az API paraméterek felosztása a következő:
 • kötelező paraméterek
 • opcionális paraméterek

Kötelező paraméterek

Paraméter
Típus
Érték
Leírás
StoreName
string
A BIG FISH Payment Gateway szerződésben kerül meghatározásra.
Rendszerünkben tárolt egyedi bolt azonosító.
ProviderName
string
 • GP (Global Payments)
A tranzakcióhoz kiválasztott fizetési szolgáltató.
ResponseUrl
string (255 karakter)
szabadon választható
Visszatérési URL: verifikációt követően, rendszerünk erre a címre irányítja vissza a vásárlót.
NotificationUrl
string (255 karakter)
szabadon választható
Rendszerünk ezen a címen értesíti a kereskedőt a tranzakció státuszának változásáról (URL értesítés).
UserId
string (255 karakter)
egyedi értékek (kivéve e-mail címek, illetve személyes adatok)
A vásárló azonosítója a kereskedő áruházában.
PaymentRegistration
boolean
 • true
Jelzi a fizetőeszköz-regisztráció indítását.
PaymentRegistrationType
string
(3 karakter)
 • CIT
 • MIT
Meghatározza a (PSD2 szabványos) fizetőeszköz-regisztráció típusát.
 • CIT: a rákövetkező tranzakciók a vásárló által indított egykattintásos (One-click) fizetést eredményeznek
 • MIT: a rákövetkező tranzakciók a kereskedő által indított fizetéseket eredményeznek
Info
string
egyedi értékek
A vásárlás és a vásárló adatai az erős ügyfél-hitelesítéshez (PSD2/SCA). Verifikáció esetén a felhasználás alapú MIT fizetéstípushoz (OnDemand) hasonlóan kell a RecurringPayment objektumot átadni. További részletek: MIT fizetéstípus adatai

Opcionális paraméterek

Paraméter
Típus
Érték
Leírás
Amount
number
0
Verifikációhoz ne adja át az Amount paramétert, vagy átadás esetén az értéke legyen nulla.
Currency
string (3 karakter)
 • HUF (alapért.)
 • EUR
 • USD
 • ...
A fizetés devizaneme. Meghatározza a verifikációra hivatkozó rákövetkező tranzakciók pénznemét.
(Értékei fizetési szolgáltatónként és szerződésenként eltérőek lehetnek.)
OrderId
string (255 karakter)
egyedi értékek (kivéve e-mail címek, illetve személyes adatok)
A megrendelés azonosítója a kereskedő áruházában.
(Lehetővé teszi a tranzakció visszakeresését, használata erősen javasolt.)
Language
string (2 karakter)
 • HU (alapért.)
 • EN
 • DE
 • ...
(ISO 639-1 alapján)
A verifikációs (fizetési) felület nyelve.
AutoCommit
string
 • “true” (alapért.)
 • "false"
Jelzi, hogy a bank azonnal vagy később hajtja végre a tranzakciót.
Azonnali terhelés esetén a paraméter átadása elhagyható, ilyenkor a tranzakciót azonnal végrehajtja a bank.
Extra
string
egyedi értékek
Kiegészítő vagy szolgáltató specifikus adatok (extra paraméter használata).
ModuleName
string (32 karakter)
egyedi értékek
A kereskedő oldalán használt szervizcsomag, programnyelv, keretrendszer, modul, stb. megnevezése.
ModuleVersion
string (8 karakter)
verziószám
A kereskedő oldalán használt szervizcsomag, programnyelv, keretrendszer, modul, stb. verziószáma.

Mintakód

Verifikáció inicializálása Init kérés használatával:
curl --url 'https://system-test.paymentgateway.hu/api/payment/' \
--user 'sdk_test:86af3-80e4f-f8228-9498f-910ad' \
--user-agent 'Init | merchant-store.com | PHP | 7.3.0' \
--request 'POST' \
--data 'method=Init' \
--data 'json=
{
"StoreName":"sdk_test",
"ProviderName":"GP",
"ResponseUrl":"https://demo.paymentgateway.hu/response.php",
"Currency":"HUF",
"OrderId":"BF-TEST-CARD-VERIFICATION",
"UserId":"BF-TEST-CARD-VERIFICATION",
"PaymentRegistration":true,
"PaymentRegistrationType":"CIT"
}'

API válasz paraméterek

Az Init kérés eredményét JSON formában válaszoljuk meg. A válasz a következő paramétereket tartalmazza:
Paraméter
Típus
Érték
Leírás
TransactionId
string
Sikeres inicializálás:
 • 32 karakter hosszú md5 hash
Sikertelen inicializálás:
 • null
A tranzakció azonosítója a BIG FISH Payment Gateway rendszerében.
ResultCode
string
Sikeres inicializálás:
 • SUCCESSFUL
Sikertelen inicializálás:
 • InactiveStore
 • InactiveProvider
 • MissingParameter
 • MissingRemoteAddress
 • UnauthorizedAccess
 • UnauthorizedRemoteAddress
 • UnknownParameter
 • UnknownProvider
 • UnknownProviderForStore
 • UnknownStore
 • WrongApikey
 • WrongParameter
 • WrongProviderSettings
Jelzi a verifikáció inicializálás eredményét. Sikertelen inicializálás esetén jelzi a hiba okát.
A felsoroltakon kívül további, szolgáltató specifikus eredménykódokat is tartalmazhat.
ResultMessage
string
leírás
Az egyes ResultCode értékek szöveges magyarázata.
ResponseId
integer
egyedi értékek
A válaszüzenet egyedi azonosítója a BIG FISH Payment Gateway rendszerében.

Mintakód

Sikeres verifikáció inicializálásra adott válasz:
{
"TransactionId": "992c8e75435e6d4dfdf6415f0714cae8",
"ResultCode": "SUCCESSFUL",
"ResultMessage": null,
"ResponseId": "3202109280600047723"
}